Bojar (russisk: боярин, ukrainsk: буй eller боярин, bulgarsk: боляр eller болярин, rumensk: boier) var betegnelsen på et medlem av høyest rang i den aristokratiske føydaladelen, bare underlagt den herskende storfyrsten, først i Kievriket og senere i Russland og Litauen (tilsvarende dagens Ukraina, Belarus, europeisk Russland og Litauen) fra 900- til 1600-tallet. Tittelen ble også benyttet i Bulgaria, Serbia, Valakia og Moldavia. Bojarene utgjorde det herskende sjikt av store godseiere.

Russiske bojarer fra det 16.–17. århundret

De russiske bojarene deles tradisjonelt inn i tre kategorier: