Noteverdi

Innen musikknotasjon er noteverdi den relative varigheten av en note. Noteverdien angis av notehodets form og farge, om det finnes en notehals, og om det finnes notehake eller notebjelke. En pause angir et tomrom av en tilsvarende varighet.

Navn på deler av ei note

Lengden til noter og pauser er ikke bestemte størrelser, men er proporsjonale i varighet; de må sees i sammenheng med alle andre note- og pauselengder. Systemet er matematisk oppbygd med en indre logikk, slik at halvnote tilsvarer to fjerdedelsnoter, og så videre. For enkelhets skyld oppgis her varigheten til en kvartnote som R. Nedenfor beskrives noteverdiene til venstre og den tilsvarende pausen til høyre. En helnote er 4 pulslag. En halvnote er 2 pulslag. En firedelsnote er 1 pulslag. En åttedelsnote er 1/2 pulslag.

Note Varighet Pause
Music-quadwholenote.svg Longa
En firedobbel helnote.
Varighet: 16 R
Music-quadwholerest.svg
Music-doublewholenote.svg Breve
En dobbel helnote.
Varighet: 8 R
Music-doublewholerest.svg
Music-wholenote.svg Helnote

Varighet: 4 R
Music-wholerest.svg
Music-halfnote.svg Halvnote

Varighet: 2 R
Music-halfrest.svg
Music-quarternote.svg Firedelsnote

Varighet: 1 R
Music-quarterrest.svg
Music-eighthnote.svg Åttedelsnote

Varighet: 1/2 R
Music-eighthrest.svg
Music-sixteenthnote.svg Sekstendelsnote

Varighet: 1/4 R
Music-sixteenthrest.svg
Music-thirtysecondnote.svg Trettitodelsnote
Varighet: 1/8 R
Music-thirtysecondrest.svg
Sixtyfourth-note.svg Sekstifiredelsnote

Varighet: 1/16 R
Music-sixtyfourthrest.svg
Music-hundredtwentyeighthnote.svg Hundreogtjueåttedelsnote

Varighet: 1/32 R
Music-hundredtwentyeighthrest.svg