Sekstendelsnote

En sekstendelsnote er i musikknotasjon en note som tilsvarer 1/16 (én sekstendel) av verdien til en helnote. Med andre ord går det 16 sekstendelsnoter på den tiden det tar å spille én helnote. En enkel sekstendelsnote er avbildet med hode, hals og to faner festet til halsen. Som regel opptrer sekstendelnotene i grupper, der alle notene festes sammen ved hjelp av to notebjelker. På den måten blir det også mye lettere for musikere å lese partiturer hvor notene forekommer.

En sekstendelsnote med halsen opp, en med halsen ned og en sekstendelspause til slutt.
Fire sekstendelsnoter bundet sammen ved hjelp av to notebjelker.