Innen musikk, er notehode den elliptiske delen av ei note. Notehoder kan være enten helt svarte eller hvite, noe som angir noteverdien. I en helnote, er notehodet notas eneste komponent. Kortere noteverdier får en notehals festet på seg, med eventuelt også en hake eller bjelke på seg. Notehoder stammer opprinnelig fra neumene, som ble brukt til å notere gregoriansk sang.

Navn på delene til ei note