Notehals er den linja som er direkte festa til et notehode. Notehalsen kan peke enten opp eller ned. Normalt peker halsen oppover for noter fra den midterste linja i et notesystem og nedover, mens noter plassert over midten, får halsen nedover. I polyfonisk musikk med flere stemmer på ett notesystem kan halsenes retning angi hvilken stemme ei note hører til.

Navn på delene til ei note