Notehaken (også kalt fane, flagg, hale, vimpel), brukt innen musikknotasjon, er en vimpelaktig kurve som går ut fra enden av notehalsen. Haken plasseres alltid til høyre for notehalsen, og notehodet er alltid svart. Hakene kan også knyttes sammen ved hjelp av bjelker.

Enkeltdelene til ei note

En stykk hake markerer 8-delsnoter. To haker markerer 16-delsnoter. Tre haker markerer 32-delsnoter. Med andre ord; dess flere haker dess hurtigere rytme. En note med en hake har en rytmisk varighet som er det dobbelte av en med to haker.

KilderRediger

www.musikkordboken.no