Åttedelsnote

En åttedelsnote med halsen opp, en med halsen ned og en åttedelspause til slutt.
Fire åttedelsnoter bundet sammen ved hjelp av en notebjelke.

En åttedelsnote er i musikknotasjon en note som tilsvarer 1/8 (én åttedel) av verdien til en helnote. Med andre ord går det 8 åttedelsnoter på den tiden det tar å spille én helnote. En enkel åttedelsnote er avbildet med hode, hals og fem faner festet til halsen. Når åttedelsnoter opptrer sammen, gjøres sammenbindingen ved hjelp av en notebjelke.