Norsk våpenindustri

Ambox outdated serious.svg
Trenger oppdatering: Denne artikkelen eller seksjonen er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon.
Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den.
Kongsbergs "Pingvin"-missil

Norsk våpenindustri produserer våpen, ammunisjon og annet militært utstyr for det norske forsvaret og til eksport.

Våpenindustrien er en global industri der de 100 største våpenselskapene selger våpen for rundt 315 milliarder USD (tall 2006).[1][trenger bedre kilde] Norge er nr. 24 på SIPRI sin liste over våpeneksportører i 2019, og nr. 17 på listen over importører.[2]

En av de sentrale aktørene i oppbyggingen av norsk våpenindustri var Kongsberg Våpenfabrikk (i dag Kongsberg Gruppen), som var viktig i gjenoppbyggingen av norsk industri etter krigen. Fabrikken jobbet med flere produkter, blant annet innen forsvarsmateriell. Både Kongsberg Gruppen og Nammo hadde til 2010 en stor vekst, mye på grunn av krigene i Afghanistan og Irak.[3]

Både SIPRI og FN har rangeringer over land etter våpeneksport, men tallene baserer seg på ulike kilder og ulikt datagrunnlag og kan avvike fra hverandre.

ImportRediger

SIPRI rangerer Norge som verdens 16. største importør av militærutstyr i 2011. Norge er det landet i Europa som kjøper mest våpen og våpenutstyr, og er også i verdenstoppen når det gjelder antall våpen importert per innbygger.[4]

På grunn av finanskrisen på slutten av 00-tallet måtte mange land kutte militærbudsjettene, mens Norges økonomi var lite påvirket og Norge kunne fortsette å importere som før. Dette kan være en av årsakene til at Norge de siste årene har kommet så høyt opp på statistikkene. Andre grunner kan være innkjøp av spanske fregatter og at NATO tidligere tok ansvar for store deler av det norske forsvaret, mens Norge nå dekker disse utgiftene selv. [5]

EksportRediger

I 2010 og 2011 hadde norsk eksport av militærutstyr en verdi på rundt 2,6 milliarder norske kroner. Dette er en nedgang fra 2008 og 2009 da eksporten var på omtrent 3,1 milliarder kroner.

Norge eksporterte i 2011 mest til USA (for 712 millioner kroner), og nest mest til Sveits og Sverige. Eksporten til USA var halvert i forhold til 2010, samtidig som eksporten til Sverige og Sveits var nesten fordoblet. Andre land Norge eksporterer mye til er Tyskland, Tyrkia og Frankrike. (Mesteparten av norsk våpeneksport går til NATO-land )

Norge eksporterer mest våpen og våpendeler. I perioden 2005 til 2010 utgjorde denne varegruppen over 60 prosent av den totale eksportverdien, og i 2011 var verdien på litt under 1,4 milliarder kroner. Norges eksport av våpen utgjorde i 2011 0,7 prosent av landets totale eksport (med unntak av skips-næring, olje og gass).[6][7]

SelskaperRediger

Det er to store aktører i Norge innen utvikling og produksjon av våpen, Kongsberg Gruppen og Nammo. Den norske stat har 50 prosent eierandel i begge selskapene.

Kongsberg GruppenRediger

Utdypende artikkel: Kongsberggruppen

Kongsberg Gruppen er et internasjonalt selskap som ble stiftet i 1987. Konsernet består av tre deler; Kongsberg Maritime, Kongsberg Defence & Aerospace og Kongsberg Oil & Gas . Kongsberg Defence & Aerospace spesialiserer seg blant annet på høyteknologiske systemer innen forsvar.

SIPRI listet i 2009 Kongsberg Gruppen som nummer 62 på sin topp 100-liste for våpenprodusenter. Det er 15 plasser opp på lista i forhold til året før.[8]

NammoRediger

Utdypende artikkel: Nammo

Nammo, Nordic Ammunition Group, ble stiftet i 1998 og er et norsk selskap som hovedsakelig jobber med utvikling og produksjon av ammunisjon.

DebattRediger

Det har i den senere tid[når?] vært debatt i Norge rundt landets politikk ovenfor våpenindustrien. Norge jobber mye for fred, for eksempel i konflikten mellom Israel og Palestina (gjennom Osloavtalen), men er samtidig aktiv i våpenindustrien. Norge ønsker å ha kontroll over hvor norske våpen ender opp, men det blir likevel blant annet hevdet at norske våpen kan ha drept sivile i Irak.[9]

Nammo har blitt anklaget for å bidra i utviklingen av en fransk sjømissil som er kjøpt inn av den marokkanske marinen. Eksporten av dette missilet er ifølge norsk lov ikke ulovlig, siden eksporten går via Frankrike, en av Norges NATO-allierte. Nammo blir kritisert for å opptre uetisk selv om handelen er lovlig. «Det forventes i dag av norsk næringsliv at de ikke nøyer seg med å lojalt respektere norsk lov, men også tar med seg grunnleggende etiske standarder når de opererer ute»[10] Noen[hvem?] mener Norge bør oppdatere lovverket for å tvinge bedrifter til å være mer etiske.

Statssekretær Roger Ingebrigtsen sa i starten av 2011 at våpenindustrien kan redde Norge når oljen tar slutt. Dette satte i gang en debatt rundt Norges rolle som fredsnasjon.[11]

ReferanserRediger

 1. ^ «Stockholm International Peace Research Institute». 
 2. ^ «Top 100 arms exporters». SIPRI. 
 3. ^ «Eksplosjon i våpeneksport». Dagens Næringsliv. 21. august 2010. s. 8. 
 4. ^ «Norge kjøper mest våpen i Europa». [død lenke]
 5. ^ «På importtoppen». nytid.no. Arkivert fra originalen 30. april 2012. 
 6. ^ «Uendret våpeneksport i 2011». SSB. Arkivert fra originalen 26. april 2012. 
 7. ^ «Våpeneksporten nær fordoblet siden 2005». SSB. Arkivert fra originalen 4. mai 2012. 
 8. ^ «SIPRI top 100 exporters 2009». SIPRI. 
 9. ^ «Våpen: er Norge strenge nok?». Kirkens Nødhjelp. Arkivert fra originalen 25. oktober 2014. 
 10. ^ «Ansvarlig våpenindustri?». RORG. 
 11. ^ «Mener Norge bør satse på våpen når oljen tar slutt». Dagbladet. 

Eksterne lenkerRediger