Norsk teaterråd, tidligere Norsk Amatørteaterråd,[1] var en paraplyorganisasjon for 17 organisasjoner som driver med amatørteater i Norge.

Norsk teaterråd
Org.formForening/lag/innretning
Org.nummer971274077
Stiftet1980
LandNorge
HovedkontorOslo
Medlemmer17
Nettstedwww.teater.no

Norsk teaterråd ble avviklet på ekstraordinært årsmøte 14. desember 2015.[2]

Teaterrådet hadde fylkesråd/fylkeskontakter i flere fylker. Norsk teaterråd hadde som formål å «ta seg av nasjonale og internasjonale spørsmål av felles interesse for medlemsorganisasjonene.»[trenger referanse] Teaterrådet var medlem i International Amateur Theatre Association (AITA/IATA), og hørte der inn under den Nordeuropeiske Amatørteateralliansen (NEATA). Norsk teaterråd var også medlem av Nordisk Amatørteaterråd (NAR).

Historie rediger

Opprettelse og avvikling rediger

Det var Kulturdepartementet som i 1979 tok initiativet til opprettelsen av Norsk Amatørteaterråd (NAT). Kulturdepartementet hadde til da tatt hånd om fordelingen av statsstøtte til samtlige amatørteaterorganisasjoner. De ønsket en organisasjon med bred kjennskap til amatørteatermiljøet som kunne overta denne oppgaven. I mai 2004 skiftet organisasjonen navn til Norsk teaterråd.

Kulturdepartementet besluttet i 2014 å stanse pengestøtten til Norsk Teaterråd, fordi en rapport utarbeidet av KPMG viste at organisasjonen ikke hadde kontroll på økonomien.[3] Departementet presiserte i sin pressemelding at det ikke var begått økonomiske misligheter, men at pengene var brukt på feil måte.[4]

«Rapporten viser at det ikke er snakk om mislighold av midler. Rapporten tyder på at Norsk teaterråd håndterer saksbehandling av søknader på en tilfredsstillende måte og har kontroll med den praktiske viderefordelingen av midler. Denne kontrollen er allikevel svært sårbar på grunn av manuelle og fragmenterte systemer. Konsekvensen av dette er at departementet ikke med sikkerhet kan vite om midlene blir fordelt på en forsvarlig måte i tråd med Stortingets bevilgning.»

het det i Kulturdepartementets pressemelding.[4]

Norsk teaterråd ble avviklet på ekstraordinært årsmøte 14. desember 2015.[2]

Virksomhet og støtteordninger rediger

Norsk teaterråd ble opprettet for å forvalte statsstøtten til amatørteaterorganisasjonene. Norsk teaterråd forvaltet flere offtentlige støtteordninger, herunder Scenetekstfondet, Spelfondet og Teatermangfold.

I samarbeid med NDF – Norske Dramatikeres Forbund, forvaltet Teaterrådet midler som skulle fremme samarbeidet mellom norske profesjonelle dramatikere/skribenter og amatørteatergrupper. Scenetekstfondet ga støtte til teatergrupper som ønsket hjelp av en profesjonell dramatiker til å skrive manus spesielt for dem. Fondet hadde løpende søknadsfrist, og søknader ble behandlet på styremøter tre ganger i året; primo februar, primo juni og primo oktober. Tilskudd fra ordningen var øremerket dramatikerhonorar.

Fra 2009 overtok Norsk teaterråd forvaltningen av Spelfondet (Fond for historiske spill/friluftsspill). Norsk kulturråd hadde tidligere administrert ordningen. Støtteordningen for historiske spill skulle gå til tiltak som kunne heve den kunstneriske kvaliteten på lokale og regionale historiske spill.

Tromsø Dialog 2011 var den internasjonale amatørteaterorganisasjonen AITA/IATAs kongress og verdensfestival i 2011, som Norsk teaterråd var teknisk arrangør for i samarbeid med HATS-kompetansesenter for revy og teater.

Dramas rediger

Et av Teaterrådets største servicetiltak overfor amatørteatermiljøet var formidling av oppførelsesrettigheter. Teaterrådet hadde gjennom tidene opparbeidet seg bred kompetanse på dette området, og var alene i Norge om å utføre denne tjenesten.

Norsk teaterråd driftet nettstedet www.dramas.no, som var en gratis søkbar database for å formidle teatermanuskript til amatørteatergrupper og skoler. Man kunne også søke om oppførelsesrett direkte.

Organisering rediger

Teaterrådets høyeste organ var årsmøtet, som bestod av representanter fra medlemsorganisjoner og fylkesråd. Norsk teaterråd hadde 17 medlemsorganisasjoner og fylkesråd/-kontakt i åtte fylker. Årsmøtet valgte Norsk teaterråds styre, som bestod av syv faste medlemmer og tre vararepresentanter. Sekretariatet ble ledet av en generalsekretær i åremålsstilling.

Medlemsorganisasjoner rediger

Følgende organisasjoner var medlem i Norsk teaterråd:

Fylkesråd:

Referanser rediger

  1. ^ «Hva er Norsk teaterråd», teater.no Arkivert 14. juli 2014 hos Wayback Machine.
  2. ^ a b https://web.archive.org/web/20160112091701/http://www.teater.no/ Årsmøtet i Norsk teaterråd vedtok å avvikle organisasjonen på ekstraordinært årsmøte 14. desember.
  3. ^ NRK (1. september 2014). «Stopper penger til Norsk teaterråd». NRK. Besøkt 1. april 2018. «En gjennomgang gjort av KPMG på oppdrag for Kulturdepartementet viser at Norsk teaterråd ikke har styring på økonomien. / – Har ikke kontroll Departementet stanser derfor umiddelbart videre utbetaling av midler til Norsk teaterråd til ordningene Frifond teater og Tilskuddsordningen for historiske spill/friluftsspill, skriver Regjeringen på sine nettsider. / – Gjennomgangen av Norsk teaterråds økonomi viser at Norsk teaterråd ikke har kontroll med den økonomiske situasjonen. Det har blant annet brukt Frifond-midler til å forskuttere midler til historiske spel. Midlene er dermed ikke brukt i tråd med formålet, og styret har ikke utøvd sitt ansvar på en tilfredsstillende måte, sier kulturminister Thorhild Widvey.» 
  4. ^ a b Kulturdepartementet (1. september 2014). «Utbetaling til Norsk teaterråd stanses etter avdekking av manglende økonomikontroll». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 1. april 2018. 

Eksterne lenker rediger