Norsk konkursrett

de konkursrettslige regler i norsk rett

Norsk konkursrett er de konkursrettslige regler i norsk rett. Rettsområdet regulerer reglene rundt konkurs, kreditorers beslagsrett i skyldnerens formuesgoder og rettsforholdet kreditorene imellom.

De mest sentrale områdene innenfor norsk konkursrett er dekningsloven av 1984, som regulerer de materiellrettslige sidene ved konkurs og gjeldsforfølgning, og konkursloven av 1984 og tvangsfullbyrdelsesloven av 1992 som regulerer de prosessuelle sidene.

Se ogsåRediger