Massefordring

En massefordring er i norsk konkursrett en fordring som etter dekningsloven § 9-2 skal dekkes «foran all annen gjeld», altså dividendefordringer, av et konkursbo eller insolvent dødsbo under offentlig skifte.[1]

Kan ikke boet dekke sine massefordringer kan det åpnes konkurs mot boet (massekonkurs). I et slikt tilfelle vil omkostningene ved massekonkursen være massefordring, mens massefordringene ved primærkonkursen blir dividendefordringer.[1]

Oversikt over massefordringerRediger

Det skilles mellom to klasser av massefordringer: de første, regulert i dekningsloven § 9-2 første ledd nr. 1, 2 og 3, er fordringer som anses som pådratt av konkursboet. Massefordringer av annen klasse er regnet opp i paragrafens annet ledd nr. 1, 2 og 3, og anses ikke for å være pådratt av konkursboet.

Massefordringer av første klasseRediger

Følgende fordringer skal dekkes først:[2]

  1. ved konkurs: begravelsesomkostninger når skyldnerens dødsfall fant sted før konkursåpningen.
  2. omkostningene ved bobehandlingen
  3. andre forpliktelser påført skyldnerens bo under bobehandlingen, slik som forpliktelser boet får ved å tre inn i skyldnerens avtaler eller fortsette skyldnerens virksomhet

Massefordringer av annen klasseRediger

Følgende fordringer skal dekkes i den grad det er midler til det etter at fordringene av første klasse er dekket:[2]

  1. omkostningene ved en umiddelbart forutgående gjeldsforhandling eller offentlig skifte av insolvent dødsbo
  2. forpliktelser påført boet med samtykke fra gjeldsnemda eller skifteretten
  3. forpliktelser overfor skatte- og avgiftskreditorer og forbrukere

ReferanserRediger

  1. ^ a b Mads Henry Andenæs (1999). Konkurs (2 utg.). s. 304-312. ISBN 82-91064-15-6. 
  2. ^ a b «Lov om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven)». Lovdata. Besøkt 12. november 2013. 

Eksterne lenkerRediger