Dividendefordring

Dividendefordring er fordring som har krav på forholdsmessig dekning (dividende) etter sin prioritet i skyldnerens bo. Reglene om dividendefordringer i norsk konkursrett er regulert av dekningslovens kapittel 6, og noe i kapittel 7.

Alle dividendefordringer omregnes til pengefordringer etter den verdi fordringen har på fristdagen (dekningsloven § 6-4).

Vilkår for dividenderettRediger

Hovedvilkåret for dividenderett er at det foreligger en fordring mot skyldneren.

Fordringen må ha oppstått før åpningen av boet, men for regresskrav anses kravet å ha oppstått samtidig som hovedfordringen (fordringen som er grunnlaget for regressen) oppsto (dekningsloven § 6-3). I tillegg kommer dividendekrav for tap en part påføres ved at boet ikke trer inn i avtalen vedkommende hadde med skyldneren, slik at vedkommende må heve avtalen, eller ved at boet sier opp avtalen før tiden (dekningslovens §§ 7-8 og 7-6).

Eksterne lenkerRediger