Lov om fordringshavernes dekningsrett av 8. juni 1984, også kalt dekningsloven, (forkortet deknl.) er en norsk lov som regulerer kreditorers adgang til å søke dekning i debitors formuesgoder (de materiellrettslige sider ved gjeldsforfølgning[1]).

Lov om fordringshavernes dekningsrett
Dekningsloven
Typelov
VirkeområdeNorge
I kraft1986
Nettsidelovdata.no

Prosessuelle spørsmål om gjeldsforfølgning finnes i konkursloven og tvangsfullbyrdelsesloven.

Lovens oppbygging Rediger

 • Kapittel 1: innledende bestemmelser
 • Første del: gjenstanden for fordringshavernes beslagsrett
  • Kapittel 2: alminnelige regler
  • Kapittel 3: private beslagsforbud
  • Kapittel 4: beslagsretten i selskapsforhold
  • Kapittel 5: omstøtelse
 • Annen del: kreditorfellesskapet ved insolvensbehandlingen av bo
  • Kapittel 6: fordringshavernes dividenderett
  • Kapittel 7: skyldnerens kontraktsmessige forpliktelser
  • Kapittel 8: Fordringshavere med særskilt dekningsadgang
  • Kapittel 9: Rekkefølgen for dekning av fordringer (prioritetsreglene)

Referanser Rediger

 1. ^ Mads Henry Andenæs (1999). Konkurs (bokmål) (2 utg.). Oslo. s. 2. ISBN 82-91064-15-6.