Norsk rett

Norsk rett viser til det rettslige system i Norge. Lex superior i norsk rett er Norges Grunnlov av 17. mai 1814.

Den norske rettstradisjon hører innunder den kontinentale rettstradisjon.

Se ogsåRediger