Norsk rett viser til de gjeldende rettsregler i Norge. Av høyest rang, dvs. «lex superior», i norsk rett er Norges Grunnlov av 17. mai 1814 samt konstitusjonell sedvanerett. Norsk rett følger den kontinentale rettstradisjon (civil law).

Historie

rediger

Den første lov som ble gjort gjeldende for hele landet, var Magnus Lagabøtes landslov, vedtatt av Magnus Lagabøte i 1274, og som var delvis gjeldende i over 400 år. Den eldste loven som fortsatt er delvis i kraft er Kong Christian Den Femtis Norske Lov vedtatt 15. april 1687[1].

Se også

rediger

Referanser

rediger