Norsk filosofisk tidsskrift

Norsk filosofisk tidsskrift er et norsk forskningstidsskrift, og regnes som viktigste fagtidsskrift for filosofer utgitt i Norge. Tidsskriftet inneholder artikler, bokmeldinger og debattinnlegg. Norsk filosofisk tidsskrift utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Norges forskningsråd. Norsk filosofisk tidsskrift retter seg mot forskere, lærere og studenter i filosofi. Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året og publiserer hovedsakelig på norsk. Fra og med 2017 er tidsskriftet åpent tilgjengelig (open access).

Norsk filosofisk tidsskrift  
Fagfelt Filosofi (161), Filosofi og idéhistorie
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk Norsk, noe engelsk
Redigert av Kjersti Fjørtoft
Om tidsskriftet
Utgiver Universitetsforlaget (Norge)
Publikasjonshistorie 1966 - til nå
Utgivelseshyppighet 4 utg. / år
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 1/3 stjerner1/3 stjerner1/3 stjerner
ISSN 0029-1943 (papir)
1504-2901 (nett)
ITAR-kode 5365
Lenker

De fire filosofiske fagmiljøene ved Universitetene i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø veksler på å ha redaktøransvar. De siste redaktørene har vært Kjersti Fjørtoft fra Tromsø (2010-14), Ingebjørg Seip fra Trondheim (2006-09), Lars Fredrik H. Svendsen fra Bergen (2002-05) og Arne Johan Vetlesen fra Oslo (1998-2001).

Tidsskriftets redaktører er idag (2015) Reidar Maliks og Einar Bøhn. Redaksjonsrådet består av Roe Fremstedal – Universitetet i Tromsø, Ole Hjortland – Universitetet i Bergen, May Thorseth – NTNU Trondheim og Eyjolfur Kjalar Emilsson – Universitetet i Oslo.