Norsk jernbaneskole

(Omdirigert fra «Norsk Jernbaneskole»)

Bane NOR Jernbaneskolen er et utdanningssenter for jernbanesektoren, organisatorisk underlagt Bane NOR. Skolen ble opprettet i 2005, som en konsekvens av at Jernbaneverket fikk ansvaret for utdanning av lokomotivførere gjennom en offentlig fagskole for yrket. Norsk jernbaneskole ble i 2017 overført til det nyopprettete Jernbanedirektoratet, og i 2019 ble skolen splittet i Fagskole for lokomotivførere og Norsk jernbaneskole. Norsk jernbaneskole ble overført til Bane NOR for å ivareta opplæring av sikkerhetskritisk kompetanse knyttet til jernbaneinfrastrukturen. I 2023 byttet Norsk jernbaneskole navn til Bane NOR Jernbaneskolen. Jernbaneskolen er Bane NORs kompetansesenter for bransjen og tilbyr grunnopplæring av fagarbeidere innenfor signal og banefag, samt KL kompetanse for energimontører. I tillegg utdanner Bane NOR Jernbaneskolen togekspeditører og togledere til trafikkstyring. Bane NOR Jernbaneskolen tilbyr en rekke korte og lange kurs innen forskjellige jernbanefag – signalfaglig kompetanse, sikkert arbeid ved spor, leder for elsikkerhet, hovedsikkerhetsvakt og en mengde repetisjonskurs og faglige kurs for montører og lærlinger innen jernbanefeltet. Fra 2019 er Norsk jernbaneskole en del av Bane NOR.

Bane NOR Jernbaneskolen
LandNorge
Grunnlagt2005
KommuneOslo kommune
ByOslo
BydelGrorud
EierBane NOR
Ansatte58
Nettstedjernbaneskolen.no
Beliggenhet

Skolen omfattet tidligere (2005–2018) lokomotivførerutdanningen. Norsk fagskole for lokomotivførere, eller Lokførerskolen, som nå er en del av Jernbanedirektoratet.

Skolen har sin hovedaktivitet på Grorud i Oslo, i de gamle lokalene til Jernbaneverkets signalskole. Mange kurs gjennomføres andre steder, blant annet i Trondheim, der skolen en periode hadde en liten avdeling med førerkurs for kjøring av arbeidstog. Skolen fikk en stor utvidelse av bygningsmassen våren 2010, og våren 2011 åpnet et simulatorsenter ved skolen, med egen simulator for togledere.

Bane NOR Jerbaneskolen har i 2024 rundt 46 ansatte.

Bane NOR Jernbaneskolen må ikke forveksles med NSB Kompetansesenter (NSB-skolen), sjøl om begge disse historisk har sitt utspring i den samme jernbaneskolen, den gang alt som var jernbane i Norge var en del av NSB.


Eksterne lenker