Togleder er innen jernbanetrafikk den som har ansvaret for å overvåke og lede togframføring og annen aktivitet som har betydning for toggangen og trafikksikkerheten.

En togleders hovedoppgave er:

«å opprettholde sikker og rutemessig togframføring, og skal gi ordre om kjøring og innstilling av tog og disponering av strekning for arbeider, og ellers foreta de nødvendige disposisjoner for å overvåke og styre toggangen. Ved driftsuhell eller ulykker, eller fare for slike hendelser, skal togleder straks sette i verk nødvendige tiltak for å begrense ev. skader på personer og materiell, og for å rydde linjen og opprettholde normal drift i størst mulig utstrekning».

Bane NOR har ansvaret for togledertjenesten i Norge, og denne er organisert i 4 forskjellige togledersentraler .

Det foreligger spesifikk instruks for togledertjenesten og for hvordan trafikkstyringssentralene skal betjenes. Toglederutdannelsen er en etatsutdanning, og det stilles spesielle krav til helse og egnethet.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger