Norsk fagskole for lokomotivførere

Norsk fagskole for lokomotivførere, eller Lokførerskolen, er en offentlig statlig godkjent fagskole som utdanner lokomotivførere til hele landet. Fagskolen er en del av Jernbanedirektoratet.

Norsk fagskole for lokomotivførere
LandNorge
Org.formUnderenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Org.nummer888654372
KommuneOslo kommune
Nettstedlokforerskolen.no
Beliggenhet
Kart
Norsk fagskole for lokomotivførere
59°57′18″N 10°53′48″Ø

Utdannelsen tar ett år og gir 60 studiepoeng. Etter bestått utdanning kan lokførerkandidaten søke stillingen som lokomotivførere i alle togselskaper over hele landet, både persontog, godstrafikk og framføring av arbeidsmaskiner. Kandidaten må gjennom spesialisert opplæring hos togselskapet før hen blir satt i trafikk.

Lokførerskolen er samlokalisert med Norsk jernbaneskole, og ligger i Jernkroken på Grorud i Oslo. Undervisningen gjennomføres i skolens lokaler. Det gis opplæring i lokomotivets krefter, togets tyngde, bremsekraft og trafikkregler. På skolens område finnes et fullt motorvognsett, godsvogner, fullskala simulatorer, ERTMS-simulatorer, VR-øvingsanlegg, modelljernbane og andre anlegg. Undervisningen er praktisk-teoretisk, og i løpet av utdanningsforløpet øvelseskjører studentene 18 uker sammen med en erfaren lokomotivfører. Praktisk skifteopplæring gjennomføres på jernbanestasjoner i Østlandsområdet.

Offentlig godkjenning

rediger

Lokførerutdanningen er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i henhold til Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (Lov 2018-06-08-28). Studieplanen bygger på Forskrift om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften) (FOR-2009-11-27-1414) og Nasjonal standard for utdanning for sertifisering av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet, fastsatt av Jernbanedirektoratet. Utdanningen består av emnene førerbevis, kjøretøy, infrastruktur og praksis. Kandidatene skal ha god kunnskap, ferdighet og kompetanse om jernbanens høye prioritering av trafikksikkerheten, og lokomotivførerfagets særlige ansvar. Sikkerhet er grunnleggende knyttet til førerens kompetanse og dyktighet.

Eksterne lenker

rediger