Norges kommunal- og sosialhøgskole

Norges kommunal- og sosialhøgskole var en høgskole for kommuneadministrativ og sosialfaglig utdanning, etablert i Oslo i 1950 under navnet Norges kommunal- og sosialskole. Skolen utdannet kommunalkandidater, sosionomer og barnevernspedagoger.

Skolen fikk navnet Norges kommunal- og sosialhøgskole i 1981. Sosialhøgskolen, Bærum ble innlemmet i skolen i 1984, da skolen tok over lokalene til den da nedlagte Apalløkka skoleAmmerud i Oslo. Skolen ble i 1994 fusjonert inn i Høgskolen i Oslo, som senere ble til Oslomet – storbyuniversitetet.[1]

Steinar Stjernø var rektor 1987–1991.

ReferanserRediger

  1. ^ Tvedt, Knut A. (red). «Norges kommunal- og sosialhøgskole» i Oslo byleksikon, Kunnskapsforlaget 2010