Nordre Salten

tidligere valgkrets til stortingsvalg i Norge

Nordre Salten var en valgkrets i Nordlands amt ved stortingsvalgene fra 1906 til 1918. Ved disse stortingsvalgene praktiserte man en valgordning med direkte flertallsvalg i enmannskretser.[1] Nordre Salten valgte således én representant og én personlig vararepresentant.

Valgkretsen Nordre Salten bestod av herredene Lødingen, Sørfolden, Nordfolden, Kjerringø/Kjerringøy, Steigen, Leiranger, Hammerø/Hammerøy/Hamarøy, Tysfjorden, Ankenes, Tjelsund fra 1909 og Evenes med rundt 26 000 innbyggere og 11 000 stemmeberettigede etter innføringen av kvinnelig stemmerett.[2][3]

ValgresultatRediger

Valgår Venstre Samlingspartiet Socialistene
1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[4] 801 53,9% 317
209
35,4%
109 7,3%
1909[5] 1 230 76,0% 372(FV og H) 23,0%
1912[6] 2 098 81,3% 379(H og FV) 17,7%
198 7,7%
1915[7] 3 813 68,1% 1 778 31,8%
1918[8] 1 428 29,2% 2 576 58,8% 1 213 24,8% 1 340 30,6%
718
1117
406
14,7%
22,8%
8,3%
453
 
 
10,3%

StortingsrepresentanterRediger

Periode Representant Parti Vararepresentant
1907–1909 Gårdbruker Peder Marthinus Pedersen Bakkejord, Ankenes Venstre Lærer P. Gylseth, Nordfold
1910–1912 Gårdbruker Peder Marthinus Pedersen Bakkejord, Ankenes Venstre Lærer P. Gylseth, Nordfold
1913–1915 Sorenskriver Rolf Jacobsen, Ankenes Venstre Lærer P. Gylseth, Nordfold
1916–1918 Sorenskriver Rolf Jacobsen, Ankenes Venstre Lærer P. Gylseth, Nordfold
1919–1921 Gårdbruker Johan Hoff Ellingsen, Hamarøy Venstre Gårdbruker M. Hanssen, Lødingen

ReferanserRediger