Nordmanns-Forbundet

Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide var en verdensomspennende organisasjon for nordmenn i alle land, deres etterkommere, nordmenn midlertidig bosatt i utlandet (expats) og andre norgesinteresserte. Organisasjonens mål var å være en viktig bidragsyter i å fremme Norge, norsk kultur og norske interesser internasjonalt. Organisasjonen var under beskyttelse av kong Harald og ble stiftet i 1907. Den hadde per 2012 medlemmer i 33 land og 21 selvstendige avdelinger, hvorav 17 i USA. I 2020 ble Nordmanns-Forbundet slått sammen med Norge-Amerika Foreningen (NORAM).

Medlemsblad Rediger

Organisasjonens medlemsblad Norwegians Worldwide omhandler norsk kultur og historie, samt mat, kunst, design, litteratur, reise og film. Det inneholder også intervjuer med aktuelle profiler i det norske samfunnet, som politikere, artister, filmskapere og designere. Bladet utgis fire ganger i året og erstattet The Norseman. Nordmanns-Forbundet utga også tidligere juleheftet Norges jul.

Aktiviteter Rediger

Nordmanns-Forbundet arrangerer hver sommer «Norgesskolen», som er en tre ukers sommerskole i norsk språk og kultur for utenlandsboende norske barn og andre interesserte.

Nøkkelpersonell Rediger

Generalsekretærer

*I krigsårene sa de valgte representantene fra seg sine posisjoner da nazistene tok over.

Presidenter

*I krigsårene sa de valgte representantene fra seg sine posisjoner da nazistene tok over.

Redaktører

Nordmanns-Reiser Rediger

Nordmanns-Reiser er en turoperatør som har spesialisert seg på reiser til Amerika og cruise rundt om i verden, og har sitt utspring fra Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide. Selskapet ble stiftet i 1983 og overtatt av nåværende hovedaksjoner og daglig leder, Carl-Erik Anfindsen, i 1990. Hovedkontoret ligger i Oslo, og bedriften har en avdeling i Bergen. Det arrangeres turer i fellesskap, slik at medlemmene skal kunne opprettholde kontakt gjennom besøk både i Norge og USA.

Fusjon Rediger

I 2020 fusjonerte Nordmanns-Forbundet (NWW) og Norge-Amerika Foreningen (NORAM). Den nye organisasjonen heter Norge-Amerika Foreningen. Norge-Amerika Foreningens formål er å fremme transatlantisk samarbeid gjennom akademisk og kulturell utveksling som sikrer livslang læring.

Foreningen skal arbeide for:

  • Skoleelever: Fremme norsk språk, kultur og friluftsliv gjennom videre drift av Norgesskolen, en sommerskole i Telemark for elever med tilknytning til Norge, bosatt i utlandet.
  • Studenter: Fortsette arbeidet med å formidle stipender fra Norge-Amerika Stiftelsen og samarbeidende stiftelser i USA, tilby gratis veiledning om studiemuligheter i Nord-Amerika og Norge, og gi oppdatert informasjon til elever, studenter og rådgivere over hele landet.
  • Alumni: Etablere nye arenaer og nettverk for å fremme livslang læring.
  • Nettverk: Styrke og utvikle nettverket i Nord-Amerika for medlemmer og alumni, og med samarbeidsorganisasjoner og universiteter.

NWW og NORAM er søsterorganisasjoner, og skal sammen ivareta en mer enn 100-årig historikk bl.a. gjennom en videreføring av samarbeidet med Norsk Utvandrermuseum, American Scandinavian Foundation og andre organisasjoner. Norge-Amerika Foreningen fortsetter som en medlemsforening, der alle med interesse for transatlantisk samarbeid er velkommen.

Referanser Rediger

  1. ^ Årsberetning 2014. Besøkt 16. mars 2021.

Eksterne lenker Rediger