Nordlandenes amt

tidligere amt i Norge
(Omdirigert fra «Nordlandenes Amt»)

Nordlandenes eller Nordlands amt var en administrativ enhet (amt) i Norge opprettet i dansketiden. Det som omfattet tidligere Nordlandenes len, ble i 1604 skilt ut fra Bergenhus len. Amtet ble opprettet i 1668 og lå den gang under Bergen stiftamt. Ved nyordningen av amtsinndelingen i 1685 ble Nordlands amt lagt under Trondhjems stiftamt. I 1787 ble den nordligste delen av amtet, Senjen og Tromsø fogderi overført til Vardøhus amt, som samtidig fikk navnet Finnmarkens amt. Dette fogderiet ble i 1866 skilt ut og dannet et eget amt under navnet Tromsø amt.

Nordlands amt fikk i 1919 navnet Nordland fylke.

Se også rediger