Nettbuss Øst

(Omdirigert fra «Nettbuss Lillestrøm»)

Nettbuss Øst AS, tidligere Nettbuss Lillestrøm AS, var Nettbuss' regionsselskap for det sentrale østlandsområdet. Selskapets aktiviteter ble først samlet i 1992, da NSB Biltrafikks driftsenhet NSB Biltrafikk Lillestrøm ble etablert med hovedkontor på Lillestrøm. Driftsenheten ble døpt om til Nettbuss Lillestrøm i 2000, og gjort om til datterselskap i 2001. Fra 2011 var selskapet kjent som Nettbuss Øst, mens hovedkontoret ble flyttet til Oslo i 2013. Selskapet opphørte ved utgangen av 2015 i forbindelse med at Nettbuss bestemte seg for å avvikle de regionale selskapene.

Nettbuss Øst AS
Buss fra Nettbuss Øst ved Jernbanetorget i 2014.
Org.formAksjeselskap
Org.nummer929056981
BransjeKollektivtransport
Etablert1. januar 1992
Opphørt 31. desember 2015
Forgjenger(e)Nettbuss Ringerike
MorselskapNettbuss
HovedkontorOslo (20132015)
Lillestrøm (ukjent2013)
LandNorge

Selskapets virksomhet har først og fremst vært rutetrafikk i Oslo, Akershus og Hedmark, men etter hvert også Oppland og Østfold og flyplassbussene på Oslo lufthavn. Fra august 1998 har selskapet drevet TIMEkspressen linje 2, og linje 15 fra 1. mai 2008, i tillegg til Elverumekspressen.

Historie

rediger

NSB Biltrafikk Lillestrøm ble etablert som en driftsenhet for Akershus under NSB Biltrafikkdivisjonen ved sammenslåingen av Odal–Eidsvollrutene og Hølandsrutene 1. januar 1992.[1] To år senere ble driftsenheten i Hedmark, NSB Biltrafikk Kongsvinger, oppløst og underlagt Lillestrøm.

I 1995 ble noen av de første bussanbudene i Norge gjennomført, og NSB Biltrafikk Lillestrøm vant både den nyopprettede rute 364 BlystadliaHelsfyr for Stor-Oslo Lokaltrafikk og Filipstad–Solemskogen og Brekkekrysset–Maridalen for Oslo Sporveier. Alle med oppstart i 1996.[2][3] To nye anbudskontrakter ble også vunnet i 1996.[4]

10. februar 2000 ble driftsenheten omdøpt til Nettbuss Lillestrøm, i forbindelse med at NSB Biltrafikk ble omdøpt til Nettbuss.[5] Høsten 2001 ble driftsenheten omdannet til eget datterselskap ved at man overtok Gardermobussene AS, som igjen ble omdøpt til Nettbuss Lillestrøm AS.[6]

1. juli 2010 ble Nettbuss Ringerike splittet mellom Nettbuss Drammen og Nettbuss Lillestrøm, og selskapet overtok med det Nettbuss sin trafikk i Vestoppland. 1. januar 2011 endret selskapet navn til Nettbuss Øst AS for å bedre gjenspeile selskapets geografiske omfang.[6][7]

I 2013 ble Nettbuss sine aktiviteter i Østfold innlemmet i Nettbuss Øst. Nettbuss Østfold ble innlemmet 1. januar, mens BorgBuss ble innlemmet 1. juli. Høsten 2013 ble også hovedkontoret flyttet fra Lillestrøm til Nettbuss' konsernhovedkontor i Oslo.[6]

I 2015 ble det bestemt at Nettbuss skulle gå bort fra regionale datterselskaper, og selskapet ble juridisk innfusjonert i morselskapet 16. desember,[6] men ble i praksis drevet som et eget selskap til og med 31. desember.

Referanser

rediger