Mymarommatidae

Mymarommatidae er en gruppe som hører til blant parasittvepsene og er en familie i ordenen vepser. Gruppen omfatter rundt 14 nålevende, kjente arter som før vanligvis ble plassert i én slekt, Palaeomymar, denne er nå delt opp. I tillegg kjenner man ca. 20, hittil ubeskrevne, arter. Det er funnet én nålevende art i Europa, denne er også funnet i Norge. I tillegg til de nålevende artene kjenner man en del arter fra ravfossiler, denne gruppen har trolig vært mye mer artsrik tidligere. Disse knøttsmå insektene er bare kjent bevart i rav.

Mymarommatidae
Mymarommatidae
Vitenskapelig(e)
navn
:
Mymarommatidae
Norsk(e) navn:
Biologisk klassifikasjon:
Rike: Dyr
Rekke: Leddyr
Klasse: Insekter
Orden: Vepser
Infraorden: Proctotrupomorpha
Antall arter: 14 kjente, nålevende, én i Europa,
også i Norge
Habitat: larvene er trolig parasitter
Utbredelse: trolig kosmopolitter
Delgrupper:

UtseendeRediger

Knøttsmå (mindre enn 0,75 mm, typisk ca. 0,3 mm), spinkle vepser. Antennene er nokså lange, de to innerste leddene er kraftige, de to ytterste danner en spoleformet kølle. Hodet er bredt, gjerne så bredt som eller bredere enn kroppen, med små fasettøyne, uten punktøyne. Forkroppen (thorax) er nokså smal, rektangulær sett ovenfra. Beina er spinkle. Forvingen er omtrent kølleformet, overflaten med en nettaktig skulptur, uten synlige årer. Den har ganske lange hårfrynser. Bakkroppen (gaster) er pæreformet, og er festet til propodeum (som egentlige er første bakkroppsledd, men sammenvokst med thorax) med en to-leddet stilk (petiolus) – dette finnes ellers bare hos maur. Hunnens eggleggingsrør er ganske kort.

LevevisRediger

Ingenting er kjent med sikkerhet om biologien til denne gruppen, som på grunn av sin meget beskjedne størrelse er vanskelig å finne. Man antar at de er parasitoider på insekt-egg. Et individ ble klekket fra en kjuke, og på New Zealand blir en art ofte funnet sammen med snutebiller som lever i mose.

Systematisk plasseringRediger

Det hersker stor usikkerhet om hvor disse merkelige vepsene bør plasseres. Opprinnelig ble de beskrevet som en avvikende gruppe av dvergsnylteveps (Mymaridae), som de ligner, men denne likheten skyldes trolig konvergent evolusjon. Tradisjonelt har de blitt plassert i overfamilien Chalcidoidea, men det er også tvilsomt om dette er korrekt. Nyere fylogenetiske undersøkelser tyder på at de bør plasseres i en overfamilie for seg selv, Mymarommatoidea, sammen med familien Gallorommatidae som bare har utdødde arter. Eventuelt kan de plasseres sammen med familien Serphitidae (også denne med bare utdødde arter) i overfamilien Serphitoidea.

Systematisk inndelingRediger

Treliste

KilderRediger

  • Engel, M.S. & Grimaldi, D.A. (2007) New false fairy wasps in Cretaceous amber from New Jersey and Myanmar (Hymenoptera, Mymarommatoidea). Transactions of the Kansas Academy of Science 110: 159-168. [1]
  • Gibson, G.A.P., Read, J. & Huber, J.T. (2007) Diversity, classification and higher relationships of Mymarommatoidea (Hymenoptera). Journal of Hymenoptera Research 16: 51-146.

[2][død lenke]

  • Natural History Museum, Universal Chalcidoidea Database [3]
  • Fauna Europaea, utbredelsesdatabase over europeiske dyr: [4]
  • Ottesen, P.S. (1993, revidert 1999) Norske insekter og deres artsantall. NINA utredning 55: 1-40. [5]

Eksterne lenkerRediger