Parasitoider er en type organsimer som har et levevis som er en mellomting mellom rovdyr og ekte parasitter. Vanligvis vil larvene utvikler seg på eller inne i et vertsindivid, og dreper verten før de fullfører utviklingen. På denne måten skiller de seg fra rovdyr, som i løpet av livet dreper mange byttedyr, og fra ekte parasitter, som lever på eller inne i verten, men (vanligvis) ikke dreper den. Selv om parasitoider kan tilhøre hvilken som helst dyregruppe, både de fleste parasitoider og deres verter er insekter. Det er ingen kjente parasitioider på virveldyr.

Snyltevepsen Aleiodes indiscretus legger egget sitt i en sommerfugllarve.

Parasitioide insekter

rediger

De fleste kjente parasitoider er insekter, og vertsorgansimene er vanligvis også insekter, men kan være andre virvelløse dyr. De voksne insektene legger egg eller nyklekte larver, enten på eller inne i verten, eller i miljøet verten ferdes i. I det siste tilfellet er det nyklekte larvene gjerne aktivt krypende, og de finner selv fram til en passende vert. De fleste parasitoider angriper larvestadiet til verten, men det er også mange som angriper egg, pupper og voksne insekter.

Viktige bestandsregulatorer

rediger

De aller fleste insekter ser ut til å være utsatt for parasitoider. Også parasitoidene selv blir ofte angrepet av andre parasitoider – i så fall snakker man om hyperparasitisme. Disse er meget viktige regulatorer for bestandsnivået til de ulike insektene – det er ikke uvanlig at 80-90 % av alle avkom blir parasitert. Parasitoider er dermed også svært viktige ved at de begrenser bestanden av potensielle skadeinsekter. I mange tilfeller har utsetting av parasitoider vist seg å være effektiv biologisk bekjemping av skadedyr.

Enormt artsmangfold

rediger

De fleste insektordner er utsatt for parasitoider. Selv om en parasitoid-art kan angripe mange ulike vertsarter, betyr dette at det finnes et svært stort artsmangfold av parasitoider. Særlig artsrike er gruppen snylteveps (Hymenoptera, Parasitica) med blant annet familiene darwinvepser og Braconidae, og familien snyltefluer (Tachinidae). Parasitoider finnes også mellom en del andre familier av fluer, og i den unike billefamilien snyltebiller (Ripiphoridae), dessuten hos nettvinge-familien knelernettvinger (Mantispidae).