Myhre torvstrøfabrik

kulturminne og museum i Birkenes kommune

Myhre torvstrøfabrik er et kulturminne og museum på Tveide i Birkenes kommune i Agder fylke. Fabrikken produserte torvstrø som ble solgt til renholdsverkene i byene, spesielt Kristiania. Torvstrø inngikk som en komponent i pudrett, handelsgjødsel produsert av doavfall.

Fra torvstrømuseet i Birkenes.

En lokomobil (dampmaskin) er museets store klenodium.

Historie Rediger

Fabrikken ble etablert i 1895 av brødrene Per og Tobias Knudsen fra Lillesand, og produksjonen startet året etter.[1]

TorvmyraTveide ligge sør for morenekanten og grussletta som ble formet da en isbre trakk seg tilbake nordover under siste istid for 10-11.000 år siden. Myra er ei ”kvitmosemyr”. Fortorvingen har skjedd ved at planterester gjennom tusener av år har ligget i stillestående vann uten oksygen. Dannelse av ei myr skjer ofte der tjern gror igjen.

Arealet for uttak av torv til Myhre Torvstrøfabrikk var ca. 300 dekar.

Produksjon Rediger

Torven ble skåret ut av myra i stykker på 32 x 16 x 10 cm. (162 stk. pr. kubikkmeter torv).

Dagsproduksjon: ca. 1600 torvstykker pr. ansatt (skjærer).

Redskap: Avstikkerspade, torvskjærespade, holdikespade, greip.

Produksjon:

 • Torvskjæring og tørking (utendørs)
 • Riving, pressing, bunting (innendørs)

Torven ble fraktet fra myrområdet til produksjonsbygningen på 5 skinnespor: ”Holmebanen”, ”Bjørkebanen”, ”Lillebanen”, ”Mellombanen” og ”Bergensbanen”.

Maskiner i produksjonsanlegget: 1 rivemaskin og 2 presser, som ble drevet av en lokomobil.

Bygninger:

 • Produksjonsbygning
 • Maskinhus
 • Lagerbuer for torv (2 stk.)
 • Lagerbu for torvstrø
 • Spisebrakke

Myhre Torvstrøfabrikk hadde inntil 19 sesongarbeidere. Årsproduksjonen var inntil 6.000 torvballer. Disse ble fraktet med hest og vogner til Tveide stasjon, hvor de hadde egen lagerbu. Herfra ble de fraktet med Lillesand-Flaksvandbanen til Lillesand for videre skipsfrakt. Under begge verdenskrigene ble det produsert torv for brensel.

Driftsledere:

 • Tobias Knudsen: 1896-1916
 • Arent Monrad Knudsen: 1916-1918
 • Jacob Mo: 1918-1947
 • Emil Mo: 1947-1957

Emil Mo kjøpte fabrikken i 1947. Produksjonen ble nedlagt i 1957.

Etter at fabrikkproduksjonen ble nedlagt, fortsatte Emil Mo levering av blandet jord til gartnerier og hageanlegg. Blandingen var utarbeidet ved Statens gartnerskole på Dømmesmoen (Grimstad), Statens forskningsstasjon i Landvik og Fylkeslandbukskontoret i Aust-Agder.

Senere ble deler av myrarealet utleid til Tveitemyrene fellesbeite.

Bygdemuseum Rediger

I 1990 ble Myhre Torvstrøfabrikk en del av Birkenes Bygdemuseum. I sommersesongen er fabrikken åpen for publikum, med faste kulturarrangementer: Kunstutstillinger, knivsmeddager og nattkonserter. Blant artister som har hatt konserter: Erik Bye, Helene Bøksle, Sondre Bratland, Kirsten Bråten Berg, Arild Andersen, Anne Karin Kaasa og Marie Klåpbakken.

Arkivet Rediger

Arkivet etter Myhre torvstrøfabrik befinner seg ved KUBEN i Arendal. Arkivet er en del av arkivet etter bedriften O & P Knudsen. Arkivet omfatter perioden 1895-1937 og inneholder kopibøker, korrespondanse, telegram, kvitteringer, regnskap og jernbaneanliggender.

Referanser Rediger

 1. ^ Torvstrøfabrikken på Tveide, Avtrykk.no, 02.07.2018

Eksterne lenker Rediger