Pudrett

menneskelige ekskrementer forvandlet til gjødsel

Pudrett er menneskelige ekskrementer forvandlet til tørr, luktsvak og transportvennlig handelsgjødsel. Pudrettsystemet er et teknisk og biologisk system for å utnytte doavfall fra en storby til gjødsel for matproduksjon i byens omegn.

Renholdsverkets gårdsrom i Stenersgata, med oppstilling av pudrettvogner. Fotografert 1903

Ordet kommer fra fransk, poudrette og betyr lite pudder. Begrepet oppsto i Paris på slutten av 1700-tallet, og ideen var gjenvinning, et utslag av nyttefilosofi, utilitarisme. Målet var å omgjøre avfall til ressurser, samme som vår tids renovasjonsselskaper arbeider etter. Myndighetene i Paris ville samtidig gjøre dotømming til et ærbart samfunnsnyttig yrke. Nattmannen, som tidligere hadde denne oppgaven, ble regnet som et uærlig yrke.

Den tidligere skikken på dette området var store binger som ble gravd ned i bakken. De ble sjelden tømt, og først når de var overfulle. Dette systemet ble forbudt, og Kristiania Renholdsverk skaffet 42 spesialkonstruerte jernbanevogner. 32 000 tonn gjødsel ble solgt til bøndene i Akershus i 1900.

Også husholdningsavfall var med i denne avfallshandteringen, samt hestemøkk som ble samlet fra gatene.

Pudrettsystemet ble valgt av Kristiania Renholdsverk etter studiereiser til en rekke byer i utlandet. Vannklosettsystemet ble ansett som uegnet for Kristiania på grunn av frost, omfattende forurensning av indre havnebasseng og ødeleggelse av fiskeriene og at nasjonen ikke hadde råd til å miste de ressursene som lå i gjødselen.

Fra 1910 ble vannklosettene sett på som framtidas løsning.

LitteraturRediger