Muus (slekt)

Muus er en norsk slekt av dansk herkomst som regner sitt norske utspring fra sorenskriver Niels Rasmussen Muus (1595–1663) i Hedmark med flere etterkommere blant annet på Snåsa i Nord-Trøndelag, som ordførerne Nils og Peter Muus.[1][2]

I Danmark finnes endel borgerlige Muus-slekter, samt to utdødde adelige Muus-slekter: Muus til Ullerup og Muus til Stenalt. Den svenske adelsslekten Thott hadde endel inngifte mot Muus, Mus, Muss, Musse, Mussæ, som har vært variasjoner over navnet, i tillegg til Mws.<[3] I Norge har Muuseslekten giftet seg inn i de kjente Kristiania-familiene Heftye, Wedel-Jarlsberg, Løvenskiold, Schweigaard, Meyer og Egeberg.

Kjente etterkommereRediger

Slektstre i Norge (utdrag)

I Danmark hadde man pantebesitter Jep Muus hvis arving var ridder Niels Jensen Muus, som var far til ridder Jep Muus (1340–1394), som ble far til Jens Muus (født 1485), igjen far til Niels Jensson Muus (1540–1604). Han hadde to sønner, Laurids (født 1572) og Rasmus (født 1570).

Treliste
 • Rasmus Nielsen Muus (1570–1627) Gift med Bente Pedersdatter
  • Marie Bente Rasmusdatter Muus (1590–1563) gift med biskop Enevold Randulf (1597–1666)
  • Niels Rasmussen Muus (1595–1663), sorenskriver i Hedmark. Gift 1622 med Agnethe Lisbeth Henriksdatter og 1629 med Marichen «Marie» Diderichsdatter Nøff (–1660)
   • Bente Nielsdatter Muus (1622–1722) gift 1642 med Peder Olufsen (–1660) [1] som ble sorenskriver og tok etternavnet Muus.
    • Niels Pedersen Muus (1642–1737) sogneprest i Snåsa, gift med Maria Johansdatter Dünkircken (1650–1707) fra Roskilde
     • Ped/tter Johan Muus (1682–1750) sogneprest i Snåsa gift Dorothea Pristorph (1700–31) og Catharina Friis (1715–)
      • Paul Muus (1708–1766) fra Snåsa gift med Kristin Angell Volqvartz (1716–1777) fra Ørlandet [2]
       • Elisabeth Schauer Muus (1754) gift 1793 med Værnes-klokkeren Ole Wiig
       • Petter Johan Muus (1763–1813) løytnant
        • Broder Nicolai Muus (1776–1819) løytnant, gift med Beret Siem.
         • Ingebrigt Muus (1805–1882) landhandler på Snåsa, gift med Birgitte Magdalena Rynning (1814–1833), søster til utvandrings-pionéeren Ole Rynning (1808–1838)
          • Bernt Julius Muus (1832–1900) fra Snåsa, til USA 1859 og ble sogneprest og grunnla St. Olaf College i 1874. Gift med Oline Pind (1838–1922) fra Fet, skilt 1883 etter en kjent rettssak Muus v. Muus fra 1879.[4]
         • Peter Muus (1807-1874), gårdbruker, herredskasserer og ordfører i Snåsa
          • Nils Muus (1844-1921), gårdbruker, herredskasserer og ordfører i Snåsa
         • Lorents D. Muus (1809-1887), handelsmann og ordfører i Inderøy
          • Nikolai L. Muus (1838-1873), handelsmann på Beian i Ørland
   • Enevold Muus (1629–)
    • Peder Enevoldsen Muus (ca. 1660–1721) skredder, gift 1691 med Anna Isachsdatter Been (–1729)
     • Isach Muus (1692–1753) sogneprest Tønsberg og Bø i Telemark, gift 1729 med Ingeborg Marie Barth (1711–1764)
      • Johan Henrik Muus (1745–1821) forvalter Christiania Glasmagasin (etablert 1739), gift 1768 med Anne Sophie Holst (1739–73), i 1774 med Annichen Gilhus Røer (1736–1776) og 1777 med Anne Dorph Falch (1746–1816)
       • Anna Sophie Muus (1775–1862) fra Bretvedt i Aker, gift med Westye Egeberg (1770–1830)
       • Ingeborg Marie Barth Muus (1781–1835) gift 1805 med grosserer og borgerrittmester Jacob Peter Meyer (1781–1856)
       • Isach Muus (1787–1865) gift med Johanne Quist Hasberg [3]
        • Abraham Falck Muus (1825–88) gårdbruker, gift med Ingeborg Marie Keyser (1832–79)
         • Rudolf Muus (1862–1935) forfatter gift 1896 med Olga Erikka Jørgine Olsen
       • Abraham Falck Muus (1789–1866) sorenskriver og stortingsmann, g. Dorothea Kaufeldt
   • Didrik Muus (1633–1706) prest og kjent kirkekunstner, gift med Maren Skaktavl
 • Laurids Nielsson Muus (1572–1621) borgermester i svenske Varberg, gift med Bendte Gundesdatter [4]
  • Niels Lauritzen Muus (1613–1685) sogneprest til Trøgstad i 1645, ble gift 1645 med Ide Pedersdatter (1624–72) fra Trøgstad
   • etterslekt i Trøgstad

En annen Muus fra Danmark var

 • Søren Larsen Muus (1609–1693) fra Viborg, kornhandler til Oslo. Gift med Øllegård Olufsdatter (1621–1703).[5]
  • Christian Muus (1656–1711) sogneprest Oslo 1694, fra 1701 biskop i danske Ribe og fra 1712 i Odense, gift 1680 med Helle Christensdatter (1662-1701), datter af byfogd Christen Christensen i Oslo og gift 1702 med Wibeke Lund (1677-1755), datter af justitsråd Christen Madsen Lund

ReferanserRediger

 1. ^ Terje Bratberg, Muus i Store norske leksikon.
 2. ^ Muus (slekt) Arkivert 2. april 2015 hos Wayback Machine. fra Norsk Slektshistorisk Forening.
 3. ^ Bjørn Løkken, Muusehistorie hos muus.se.
 4. ^ Frederick L. Johnson, Muus v. Muus fra MNOpedia.
 5. ^ Søren Larsen Muus.

LitteraturRediger