Motstandsfolk

Motstandsfolk brukes som betegnelse på personer som aktivt motarbeider en nærmere spesifisert fiende, sak, ideologi eller formål. Aktiv motstand omfatter aktiviteter som spenner fra krigslignende operasjoner og attentater til forbudt og risikofylt distribuering av informasjonsmateriell som illegale aviser og pamfletter.

Begrepene motstandsfolk, -kvinne og -mann brukes i Norge fortrinnsvis om personer som arbeidet aktivt mot den nazistiske, tyske okkupasjonsmakten og Nasjonal Samling under den andre verdenskrig.

Mer passiv motstand, slik som unngåelse av nærkontakt med fienden, for eksempel ved ikke å sette seg ved siden av en person på trikken, kvalifiserer ikke til betegnelsen motstandsfolk[trenger referanse].

Se ogsåRediger