Mujahedin (arabisk: مجاهدين) er flertallsform av mujahid (arabisk: مجاهد), som betyr «en som strever», en som deltar i jihad dvs. bestrevelse, men er ofte oversatt som «hellig kriger».

Mudjahedin utstyrt med en Lee-Enfield fra første verdenskrig, Kunar, 1985.

Mujahedin skrives også Mujahideen, Mujahedin, mujahedeen, mujahedīn, mujahidīn, mujaheddīn og andre versjoner.

Mujahedin i Afghanistan rediger

Den mest kjente, og fryktede, mujahedinen var de forskjellige løselig allierte motstandsgruppene som kjempet mot den sovjetiske invasjonen av Afghanistan mellom 1979 og 1989, og som så kjempet mot hverandre i den følgende borgerkrigen. Disse ble først og fremst finansiert, væpnet og opplært av USA (under presidentene Jimmy Carter og Ronald Reagan), Pakistan og Saudi-Arabia. Reagan henviste til disse mujahedin som «frihetsforkjempere... som forsvarer prinsippene om uavhengighet og frihet som danner grunnlaget for global sikkerhet og stabilitet.» I vestlig populærkultur er mujahedinen framstilt positivt i filmene I skuddlinjen og Rambo III.

Afghanistans motstandsbevegelse oppstod i kaos og i begynnelsen ble den finansiert lokalt av regionale krigsherrer. Etterhvert som krigføringen ble mer sofistikert, økte støtten og koordinasjon mellom regionene tiltok. Til slutt ble det inngått en allianse mellom syv mujahedingrupperinger, som dannet den politiske blokken Islamic Unity of Afghanistan Mujahedin.

Etter at Sovjetunionen trakk seg ut av Afghanistan i 1989, ble Mujahedin delt i to løselig allierte fraksjoner, Nordalliansen og Taliban, som deretter kjempet seg imellom om kontrollen i Afghanistan.

En av mujahedinene fra Nord-Alliansen, Hamid Karzai, ble satt inn som leder av den første interim-administrasjonen i 2001, ble satt inn som president i interim-regjeringen i 2002, og valgt ved Afghanstans første offisielle frie valg i 2005.

Mujahedin i Irak rediger

Senere har begrepet blitt brukt av og satt på gerilja som bekjemper den amerikanske okkupasjonen av Irak. Motstandskjempere som blir kalt mujahedin kommer både fra sunni- og sjiamuslimske miljøer. Begrepet blir særlig brukt om krigerne som sto imot beleiringen av Fallujah i april 2004.