Misjonshøgskolen

Misjonshøgskolen (forkortet MHS) var en vitenskapelig høgskole i Stavanger, med vekt på teologi, religion og interkulturelle studier, globale studier og utviklingsstudier. Den ble etablert i 1843 under navnet Misjonsskolen og utdannet først og fremst misjonsprester med sikte på utenlandstjeneste. Dermed fikk skolen tidlig et sterkt internasjonalt fokus. Skolen fikk etterhvert eksamensrett for teologisk embetseksamen (cand.theol.) og akkreditering som høgskole, siden vitenskapelig høgskole. Ved siden av Menighetsfakultetet var den dermed et privat alternativ til universitetenes teologiske fakulteter. Misjonshøgskolen tilbød også andre studietilbud, som mastergrader i interkulturelt arbeid, teologi og globale studier. Senter for interkulturell kommunikasjon som arbeider med migrasjon og mangfold, utviklingssamarbeid og konflikthåndtering var del av høgskolen. I 2016 ble høgskolen fusjonert inn i VID vitenskapelige høgskole.

Misjonshøgskolen
MHS hele.JPG
TypePrivat vitenskapelig høgskole
BeliggenhetStavanger
Studenter268 [1] (2014)
Ansatte32 [2] (2014)
Erstattet avVID vitenskapelige høgskole
Map
Misjonshøgskolen
58°58′20″N 5°42′44″Ø

HistorieRediger

Det eldste av byggene på Misjonshøgskolen.

Misjonsskolen i Stavanger ble grunnlagt i 1843 og er dermed den tredje eldste institusjonen for høyere utdanning i Norge, etter Krigsskolen (1750) og Universitetet i Oslo (1811). I 1977 skiftet institusjonen navn til Misjonshøgskolen, forkortet MHS.

Fra etableringen var studiet femårig, med sikte på tjeneste knyttet til misjonsvirksomhet i utlandet. I 1864 gav Kirke- og undervisningsdepartementet tillatelse til at skolens kandidater kunne ordineres som misjonsprester. Fra 1955 samarbeidet Misjonsskolen med de teologiske fakultetene slik at studiet ledet frem til teologisk embetseksamen, avlagt etter fire år ved Misjonsskolen og to år på et teologisk fakultet. I 1979 fikk Misjonshøgskolen selv eksamensrett for teologisk embetseksamen (cand.theol.).

MHS var den første høgskolen med fokus på verden utenfor Europa. Det var også den første høgskolen med afrikanske studenter (fra 1860-tallet), og det var en høgskole som utover 1800- og første del av 1900-tallet gav mulighet for misjons- og etterhvert presteutdanning for ungdom fra fattige lag i befolkningen.

MisjonsarkivetRediger

MHS forvalter Misjonsarkivet, som i hovedsak er Det Norske Misjonsselskaps historiske arkiv, med et omfattende tekst- og bildemateriale fra 1820-tallet og fremover. Misjonsarkivet brukes av en rekke norske og internasjonale forskere, og deltar også aktivt i internasjonale forsknings- og dokumentasjonsprosjekter. For tiden gjøres store deler av samlingen digitalt tilgjengelig.

MisjonsmuseetRediger

Misjonsmuseet er Stavangers eldste museum. Det ble etablert i 1864 samtidig som Misjonshøgskolen fikk nytt bygg. Museet har rundt 5 000 gjenstander i sine samlinger, 1 300 av disse er utstilt. Samlingene inneholder gjenstander av etnografisk og misjonshistorisk interesse fra de land hvor Det Norske Misjonsselskap har hatt en misjonsvirksomhet: Sør-Afrika, Madagaskar, Kamerun, Mali, Etiopia, Kina, Hongkong, Taiwan, Japan, Thailand og Brasil

AlumniRediger

Tidligere ansatteRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger