Vitenskapelig høgskole

Høyere lærested med selvakkrediteringsrett for studier på alle nivåer innenfor fagområdene der de har rett til å tildele doktorgrad, i tillegg til på bachelorgradsnivå for alle fagområder

En vitenskapelig høgskole er i det norske utdanningssystemet en utdanningsinstitusjon på universitetsnivå innenfor snevrere fagområder, med samme type ansvar og fullmakter for utdanning, forskning og forskerutdanning.

Norges landbrukshøgskole fikk status som vitenskapelig høyskole i 1897, da det ble bestemt at forskning skulle være en hovedoppgave ved siden av undervisning ved det som til da het Den høiere Landbrugsskole.

Statusen som vitenskapelig høgskole fås idag gjennom akkreditering av NOKUT. Det teologiske menighetsfakultet var den første institusjonen som fikk opprykk fra statusen som høgskole, til vitenskapelig høgskole etter at loven ble endret i 2005. De siste høyskoler som fikk opprykk var Misjonshøgskolen, Handelshøyskolen BI og Høgskolen i Molde (1. januar 2010)[1], og anno 2010 er det ni vitenskapelige høgskoler i Norge.

De vitenskapelige høyskolene har rett til å bruke betegnelsen Specialized University Institution på engelsk.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ «To nye vitenskapelige høyskoler». Besøkt 19. august 2008.