Militær retsplejelov

Militær retsplejelov er en dansk lov sanksjonert av Margrethe II 24. juni 2005.[1] Loven trådte i kraft 1. januar 2006.[2]

Militær retsplejelov
National Coat of arms of Denmark.svg
TypeLov
VirkeområdeDanmark
Vedtatt24. juni 2005
I kraft1. januar 2006
Nettsideretsinformation.dk

Loven avløste en tilsvarende lov av 1973[3] og ble til på bakgrunn av et utkast til ny lovgivning utarbeidet av et sakkyndig utvalg med representanter utpekt av Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, Folketingets Ombudsmand, Dommerforeningen, universitetene, Dansk Røde Kors og Forsvarets personalorganisasjoner.

Med ikrafttredelsen av loven ble militære straffe- og disiplinærsaker fullstendig avskilt, slik at kun auditørene i Forsvarets Auditørkorps kan reise militære straffesaker. Den tidligere adgangen militære sjefer hadde til å reise og avgjøre visse mindre straffesaker bortfalt, men til gjengjeld fikk de mulighet til å avgjøre mindre alvorlige disiplinære forhold som administrative saker etter den nye militære disiplinærloven. Auditørene kan ikke blande seg i de militære sjefenes avgjørelse av disse sakene.

Det fremgår uttrykkelig av militær retsplejelov at den kun får anvendelse i krigstid og væpnet konflikt. Etter det danske forsvarets erfaringer fra krigen i Afghanistan og andre militære operasjoner i utlandet, er det inntatt en bestemmelse i militær straffelov § 10 som muliggjør at en militær sjef for en utsendt styrke – etter forutgående bemyndigelse fra forsvarsministeren – ved truende utsikt til væpnet konflikt kan meddele personellet at lovens bestemmelser om væpnet konflikt får anvendelse for styrken.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger