En auditør er en juridisk utdannet militær embetsmann som leder forundersøkelser og fungerer som aktor i krigsrettssaker.[1]

I Norge før 1804 krevde ikke stillingen høyere juridisk utdannelse. Etter 1804 krevde stillingen juridisk embedseksamen. Auditørens oppgaver var blant annet å lede krigsforhør og forberede saker for krigsretten. Tittelen ble i 1909 endret til krigsadvokat.[2]

Generalauditør

rediger

Generalauditør var i Norge før 1900 den øverste militære påtalemyndighet.[3] I Danmark er det generalauditøren, som overordnet auditøren, som møter som militæranklager i militære straffesaker ved Højesteret.[4][5]

Generalauditører i Norge

rediger

Listen er ikke fullstendig.

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ [1]
  2. ^ [2]
  3. ^ [3]
  4. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 25. september 2019. Besøkt 25. september 2019. 
  5. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 25. september 2019. Besøkt 25. september 2019. 
  6. ^ Olai Ovenstad: Den norske hær 1628-1900, plansje 11, bestalling fra 24. mai 1658.
  7. ^ Stabsfanejunker Olai Ovenstad, Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814: I (Norsk Slektshistorisk Forening, Oslo 1949), s. 354. Er i militæretatene i mange år kalt Ulrich Friderich Godsche, men i 1717 er dette rettet til Ulrich Christian Godsche.

Kilder

rediger