Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet er et ministerium under Danmarks regjering, som ivaretar Danmarks utenrikspolitikk, europapolitikk, utviklingspolitikk, sikkerhetspolitikk, handelspolitikk og folkerettslige oppgaver i forhold til omverdenen. Ministeriet har 1 350 ansatte, hvorav 500 arbeider ved utenriksstasjoner. Det årlige budsjettet fastlegges i finansloven og er på ca. 1,5 milliarder kroner.

Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads i København

Ministeriets oppgave er gjennom aktivt og engasjert diplomati å arbeide for Danmarks interesser og verdier i forhold til omverdenen på en måte som fremmer danskenes frihet, trygghet og velstand samt en mer fredelig og rettferdig verden med utvikling og økonomisk vekst for alle.

Det nåværende utenriksministeriet avløste i 1848 Departementet for de Udenlandske Anliggender, som formelt var opprettet som selvstendig regjeringsorgan ved kongelig kabinettordre av 24. desember 1770. Denne dato anses derfor som ministeriets grunnleggelsesdato. Ifølge utenriksloven utgjør Udenrigsministeriet i København sammen med de diplomatiske og konsulære representasjoner (78 ambassader samt en rekke misjoner og konsulater) en felles tjeneste kalt utenrikstjenesten. Utover representasjonene har handelskontorene siden 2000 hørt under Udenrigsministeriet. Handelskontorene bistår danske virksomheter på eksportmarkedet (se Danmarks Eksportråd).

Skjønt det er tale om ett ministerium, betjener dets ansatte fem ministre: utenriksministeren, utviklingsministeren, handels- og investeringsministeren, europaministeren og ministeren for nordisk samarbeid. Den øverste embedsmannen er departementssjefen. I ministeriets øverste ledelse inngår videre fire direktører.

Eksterne lenker rediger