Miasme, (av gresk, betyr forurensning) er en anakronistisk teori vedrørende smittsomme sykdommer. Teorien var særlig utbredt på 1800-tallet. Teorien gikk på at smittsomme sykdommer var forårsaket av miasmer, som var uttrykk for «dårlig luft» (jf. forurensning). Man understøttet denne teorien ved følgende observasjoner:

  • Sykdom er ofte forbundet med dårlige sanitære forhold.
  • Bedrede sanitære forhold minsker risiko for sykdom.

Teorien inkluderte imidlertid ikke prinsippet om at smittsomme sykdommer forårsakes av mikrober (mikrobiologi). Til tross for denne mangelen førte miasme-teorien til en bedre helsesituasjon mange steder, grunnet bedrede sanitære forhold.

Den opprinnelige arkitektoniske utforming av Ullevål universitetssykehus, som åpnet som smittehospital i 1887, tok hensyn til miasmene; bygningene ble innrettet slik at en skulle begrense miasmene mest mulig.

Personer som støttet miasme-teorien var bl.a. William Farr og Florence Nightingale.