Maria Haraldsdatter (Gille)

For Harald Hardrådes datter med samme navn, se Maria Haraldsdatter

Maria Haraldsdatter var datter av kong Harald Gille, norsk konge 1130-1136. Moren er ikke kjent.

Marias far Harald var gift med Ingerid Ragnvaldsdatter, en svensk prinsesse.[1] Ingerid var mor til Marias halvbror, den senere kong Inge Haraldsson Krokrygg, men kildene nevner ikke hvem som var Marias mor. Trolig var det en frille, en fast elskerinne. Faren Harald hadde flere barn utenfor ekteskap og mange friller.[2]

Maria ble gift med lendmannen Simon Skalp, sønn av Hallkjell Huk av Blindheimsætten fra Sunnmøre. Simons bror Jon Hallkjellsson var gift med Marias søster Margaret.[3] Sammen med Simon hadde Maria sønnen Nikolas.[4]

Maria levde i borgerkrigstiden, en periode der ulike kongssønner og politiske grupperinger kjempet om den norske tronen. Etter faren Haralds død i 1136 ble Marias brødre konger, men de kjempet seg i mellom om makten. Marias ektemann, Simon, støttet Inge. I 1157 drepte Simon Marias bror, Øystein Haraldsson på oppdrag fra Inge.[5]

I 1161 ble både Marias ektemann, Simo,n og broren hennes, Inge, drept i slaget ved Ekeberg utenfor Oslo.[6] Tilhengerne til Inge foreslo da at Marias og Simons sønn Nikolas skulle bli norsk konge. Den mektige lendmannen Erling Skakke fikk imidlertid valgt sin egen sønn, Magnus Erlingsson, til konge.[7] Året etter fikk Erling og mennene hans Nikolas tatt til fange og drept i slaget ved Sekken.[8] Marias sønn ble ikke den eneste gutten av kongeslekt Erling drepte i kampen for sønnens kongedømme. Han fikk også tatt livet av Håkon Herdebrei og Sigurd Sigurdsson Markusfostre, sønner av Marias bror Sigurd, samt trolig sin egen stesønn, kona Kristins sønn Harald.[9]

Søsken

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Snorre, Magnus Blindes og Harald Gilles saga, kap. 1
  2. ^ Arstad, Knut Peter Lyche. (2009, 13. februar). Eg. Gilchrist Harald 4 Gille. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 21. september 2016 fra https://nbl.snl.no/eg._Gilchrist_Harald_4_Gille.
  3. ^ Blindheimætten. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 22. september 2016 fra https://snl.no/Blindheim%C3%A6tten.
  4. ^ Snorre: Haraldssønnenes saga, kap. 22
  5. ^ Snorre: Haraldssønnenes saga, kap. 32
  6. ^ Snorre: Håkon Herdebreis saga, kap. 18
  7. ^ Snorre, Magnus Erlingssons saga, kap. 1
  8. ^ Snorre: Magnus Erlingssons saga, kap. 6-7
  9. ^ Helle, Knut. (2009, 13. februar). Erling Ormsson Skakke. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 22. september 2016 fra https://nbl.snl.no/Erling_Ormsson_Skakke.

Litteratur

rediger
  • Snorre Sturlason: Norges kongesagaer. Oversatt av Anne Holtsmark. Gyldedal, Oslo 1979