Mannshøyde

Mannshøyde er et urgammelt lengdemål som har blitt benyttet over store deler av verden, herunder også i Europa og Skandinavia. Verdien har variert fra land til land og tid til tid.

I Skandinavia var opprinnelig en mannshøyde høyden av en gjennomsnittlig stor voksen mann. Omkring år 900 hunde tilsvarte en mannshøyde 3 1/2 alen eller ca. 165,9 cm. Den gang ble alnet delt inn i ti tommer, men når det siden ble inndelt i tolv tommer økte alnet (som deretter ble kalt stikke mange steder) fra 47,4 til 55,3 cm. Samtidig ble en mannshøyde lik 3 stikker, som altså tilsvarte det samme i centimeter. Da stikken økte til 56,88 cm (2 fot á 28,44 cm) ble mannshøyden lik ca. 170,64 cm. Da sjællandsk alen ble innført i Danmark-Norge i 1541 forsvant mannshøyden som et definert begrep, siden den da ville ha utgjort nær 190 cm og ikke lenger stått i samsvar med hva folk anså som en mannhøyde på den tiden. Fram mot 1900-tallet kan man derfor regne en mannshøyde som mellom 170 og 175 cm. Etter 1900 øker den gradvis mot ca. 180-182 cm i våre dager. Noen har derfor ansett at en mannhøyde kan sammenlignes med en favn, men det blir altså ikke helt korrekt.

Tabell over gamle norske enheter for lengdeRediger

Gamle norske enheter for lengde
Forholdet mellom enhetene (fra 1541) Omregning til SI-systemet - fra år
navn tegn B favn alen fot kvart tomme linje skruppel 1274 C 1274 D 1541 E 1683 F 1824 G 1875 H 1959 J
1 favn 1 A 3 6 12 72 864 10368 1,422 m 1,659 m 1,8978 m 1,8882 m 1,8825 m 1,8822 m 1,8288 m
1 alen 13 1 2 4 24 288 3456 47,400 cm 55,300 cm 63,260 cm 62,940 cm 62,750 cm 62,740 cm 60,960 cm
1 fot I 16 12 1 2 12 144 1728 - - 31,630 cm 31,470 cm 31,375 cm 31,370 cm 30,480 cm
1 kvart 112 14 12 1 6 72 864 11,850 cm 13,825 cm 15,815 cm 15,735 cm 15,688 cm 15,685 cm 15,240 cm
1 tomme II 172 124 112 16 1 12 144 2,633 cm 2,633 cm 2,636 cm 2,623 cm 2,615 cm 2,614 cm 2,540 cm
1 linje III 1864 1288 1144 172 112 1 12 2,194 mm 2,194 mm 2,197 mm 2,185 mm 2,179 mm 2,178 mm 2,117 mmL
1 skruppel IIII 110368 13456 11728 1864 1144 112 1 0,183 mm 0,183 mm 0,183 mm 0,182 mm 0,182 mm 0,182 mm 0,176 mmL

A Grønn bakgrunnsfarge angir eksakte verdier. B Skrives: 5I 11II 7III 10IIII uttales: fem fot, elleve tommer, sju linjer og ti skrupler = 181,998 cm (int. tomme). C Magnus Lagabøtes landslov definerte en Ckort alen og en Dlang alen. Avsatte man den kortesteC tommelalen (=18II) på en stokk (stikke), trengte stikka et håndtak, som naturlig ble en håndsbredd (= 3II). Den lengsteD, stikke, bla da 21II (også kalt båtalen). ESjællandsk alen blir tatt i bruk. FOle Rømers system innført ved lov. GI forbindelse med løsrivingen fra Danmark ble Ole Rømers system opprettholdt, men måleenhetene ble revidert i lov av 28. juli 1824. HNorge innfører SI-systemet. Loven innfører omregningsregler til det gamle systemet. JInternasjonal tomme definert etter SI-systemet. L Normalt angitt som desimal inch eller som brøk 18, 116, 132 osv. Her er det 112 som resten av tabellen.


 Denne historierelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.