Magnificat anima mea Dominum («Min sjel opphøyer Herren») er begynnelsen på den latinske teksten av Marias lovsang, som hun bryter ut i etter at hennes slektning Elisabet velsigner henne. Magnificat er en av Lukasevangeliets (Luk 1,46–55) tre bibelske salmer.

Scene fra Magnificat i en takfreske

Opp gjennom musikkhistorien har en lang rekke komponister satt tone til Marias lovsang.

Tekst rediger

Vulgata (latin)[1] Luther Norsk

Magnificat anima mea Dominum,

et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.

Quia respexit humilitatem ancillae suae.
Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna,
qui potens est, et sanctum nomen eius.

Et misericordia eius
a progenie in progenies timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo,
dispersit superbos mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede
et exaltavit humiles.

Esurientes implevit bonis et divites
dimisit inanes.

Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiae suae.

Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula.


Meine Seele erhebt den Herrn,

und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilands.

Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder.

Denn er hat große Dinge an mir getan,
der da mächtig ist und des Name heilig ist.

Und seine Barmherzigkeit währet immer
für und für bei denen, die ihn fürchten.

Er übet Gewalt mit seinem Arm
und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.

Er stößt die Gewaltigen vom Stuhl
und erhebt die Niedrigen.

Die Hungrigen füllt er mit Gütern
und lässt die Reichen leer.

Er denkt der Barmherzigkeit
und hilft seinem Diener Israel auf,

wie er geredet hat unsern Vätern,
Abraham und seinem Samen ewiglich.


Min sjel opphøyer Herren,

og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.

For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.
Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,

for store ting har han gjort mot meg,
han, den mektige; hellig er hans navn.

Fra slekt til slekt varer hans miskunn
for dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm;
han spredte dem som bar hovmodstanker i sitt hjerte.

Han støtte herskere ned fra tronen
og løftet opp de lave.

Han mettet de sultne med gode gaver,
men sendte de rike tomhendte fra seg.

Han tok seg av Israel, sin tjener,
og husket på sin miskunn

slik han lovet våre fedre,
Abraham og hans ætt, til evig tid.

Musikalsk fortolkning rediger

Vokalverk rediger

Det tidligste flerstemmige fragmentet stammer fra midten av 1300-tallet. Deretter ble det skrevet mange kjente verk med denne tittelen. Eksempler er

Orgelmusikk rediger

I tillegg til tonesettinger av Magnificat-teksten kan nevnes en rekke komposisjoner for orgel, først og fremst fra 1500- og 1600-tallet, for eksempel Heinrich Scheidemann, Girolamo Frescobaldi, Johann Kaspar Kerll, Claude Balbastre, Jean-François Dandrieu, Nicolas Antoine Le Bègue, Jacques Boyvin, Michel Corrette, Jean-Adam Guilain og Johann Erasmus Kindermann.

Litteratur rediger

Referanser rediger

  1. ^ Denne teksten anvendes i vestlig liturgi og gav Magnificat det navnet som er vanlig i Vesten.