Luthersk Kirketidende

tidsskrift

Luthersk Kirketidende er et tidsskrift grunnlagt av Gisle Johnson i 1863. Tidsskriftet har vært knyttet til Det norske lutherske Indremisjonsselskap og utgitt av Lutherstiftelsen, nå Luther forlag. Tidsskriftet utgis nå av MF vitenskapelig høyskole. Redaktørene har likevel alltid vært uavhengig av tidsskriftets utgiver, og har gjennom sine lederartikler hatt betydelig innflytelse i norsk kirkeliv. De fleste av redaktørene har hatt tilknytning til Det teologiske menighetsfakultet.

Luthersk Kirketidende utkommer med 16 nummer i året, og svært mange av de 1 000 abonnentene er prester i Den norske kirke. Tidsskriftet inneholder annonser og omtaler for stillinger i Kirken, og dessuten faste tekstgjennomgåelser og prekenhjelp for kommende ukers gudstjenester. I tillegg tar det opp aktuelle teologiske emner i grundige artikler. Tidsskriftet har egen internettside. Luthersk Kirketidende har ISSN 0332-5431. Abonnentene får også to ganger i året Tidsskrift for Praktisk Teologi.

Redaktører

rediger

Nåværende

Redaktørenes posisjoner

rediger

PROFESSORER

 • Gisle Johnson (TF)
 • F.W.Bugge (TF)
 • Sigurd Odland (TF og MF)
 • Edv. Sverdrup (MF)
 • Chr. Ihlen (TF)
 • D.A. Frøvig (MF)
 • Ivar P.Seierstad (MF)
 • Carl Fr. Wisløff (MF)
 • Andreas Aarflot (MF)
 • Torleiv Austad (MF)
 • Oskar Skarsaune (MF)
 • Olav Skjevesland (MF)
 • Vidar L. Haanes (MF)
 • Harald Hegstad (MF)
 • Tone Stangeland Kaufman (MF)

HOVEDLÆRER / PRAKTIKUMSREKTOR / PRAKTIKUMSLEDER

 • J.C.Heuch
 • Gustav Jensen
 • Gabriel Skagestad
 • Johannes Smemo
 • Carl Fr. Wisløff
 • Erling Utnem
 • Olav Skjevesland
 • Halvor Nordhaug
 • Fredrik Saxegaard

BISKOPER i Den norske kirke

 • J.C.Heuch 1889
 • F.W.Bugge 1893
 • Gabriel Skagestad 1940
 • Johannes Smemo 1946
 • Ragnvald Indrebø 1948
 • Dagfinn Hauge 1961
 • Olav Hagesæther 1968
 • Erling Utnem 1973
 • Andreas Aarflot 1976
 • Thor With 1977
 • Even Fougner 1990
 • Olav Skjevesland 1999
 • Laila Riksaasen Dahl 2002
 • Halvor Nordhaug 2009
 • Jan Otto Myrseth 2018

Eksterne lenker

rediger


Autoritetsdata