Oskar Skarsaune (født 2. juli 1946 i Trondheim) er professor emeritus i kirkehistorie ved Det teologiske menighetsfakultet (MF) i Oslo.[2] Han tok graden dr.theol. ved Universitetet i Oslo i 1982 med avhandling med utgivelsestittelen The Proof from Prophecy. Skarsaunes forskningsområder er den eldste kirkens historie og nyere norsk kirkehistorie.

Oskar Skarsaune
Født2. juli 1946Rediger på Wikidata (78 år)
BeskjeftigelseHistoriker Rediger på Wikidata
NasjonalitetNorge[1]
Medlem avDet Norske Videnskaps-Akademi
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Skarsaune ble cand.theol ved MF i 1972, og ble snart tilknyttet MF i forskjellige lærer- og forskerstillinger. Han ble lektor ved MF i 1980, og førstelektor 1981.

Etter den teologiske doktorgrad i 1982 var han året etter teologisk konsulent ved Caspari Center i Jerusalem 1983. Han var medredaktør for Luthersk Kirketidende 1985–93.

Han ble professor i 1990. Fra 1990 til 1991 var han gjesteprofessor ved Lutheran Theological Seminary i Hongkong.

Bibliografi

rediger
 • (som medforfatter:) Den skjulte Gud, Credo Forlag, Oslo 1971
 • Bibelen og naturvitenskapen, Credo Forlag, Oslo 1973
 • Bibelen og historievitenskapen, Credo Forlag, Oslo 1976
 • Hansens hemmelighet, Credo Forlag, Oslo 1976
 • «Trekk fra dialogen mellom jødedom og kristendom i gammel og ny tid», i: Tidsskrift for Teologi og Kirke 56 (1985), s. 51-66
 • Den rike samaritan. Fire lignelser om tro, penger og praksis. Credo Forlag, Oslo 1986
 • The Proof from Prophecy. Doktoravhandling. E.J. Brill, Leiden 1987
 • Da Skriften ble åpnet. Den første kristne tolkning av Det gamle testamente, Luther Forlag, Oslo 1987
 • Fra Jerusalem til Rom og Bysants, Tano Forlag, Oslo 1987
 • «Liturgical Calendar and Annual Festivals in the Synagogue and the Early Church», i: Mishkan 6&7 (1987), s. 80-95
 • Inkarnasjonen – myte eller faktum? Lunde Forlag, Oslo 1988
 • «New Age: Kan vi lære noe av oldkirkens møte med den antikke nyreligiøsitet?» i: Mellom kvanter og guruer. En bok om New Age, (red. Svein Olaf Thorbjørnsen), Credo Forlag, Oslo, 1990
 • Endetid, Credo Forlag, Oslo 1992
 • (som medforfatter:) Vår eldre bror. Fragmenter av jødedom og jødisk liv i Norge, Credo Forlag, Oslo 1992
 • «Fra sekt til kirke – fra synagoge til tempel. Noen synspunkter på kirken som menighet og folkekirke», i Religion og livssyn – Tidsskrift for Religionslærerforeningen i Norge, 4 (1992), s. 12-17
 • «Kirkehistorien vi glemte: Den syriske kirke», i: Norsk tidsskrift for misjon 46 (1992), s. 182-204
 • «Noen overveielser om norsk folkereligiøsitet», i: Halvårsskrift for praktisk teologi, 2 (1993), s. 13-18
 • Church history as seen from Bangkok (på thailandsk), Lite, Bangkok 1994
 • Israels Venner. Norsk arbeid for Israelsmisjonen, 1844-1930, Luther Forlag, Oslo 1994
 • Myte og virkelighet: En innføring i C.S. Lewis' liv og forfatterskap, Credo Forlag, Oslo 1995
 • Troens ord. De tre oldkirkelige bekjennelsene, Luther Forlag, Oslo 1997
 • Meliton av Sardes: Om påsken, Luther Forlag, Oslo 1997
 • Norsk himmelsang, Lunde Forlag, Oslo 1998
 • Tusenårshåpet. Endetidsforventning gjennom 2000 år, Verbum Forlag, Oslo 1999
 • «Det tredelte embete og det éne: Tjenesteordningene og ordinasjon/vigsling i Den norske Kirke teologihistorisk belyst», i: Tidsskrift for Teologi og Kirke, 70 (1999), s. 21-29
 • (som medforfatter:) Mannen som ble Messias, Undervisningsredaksjonen, NRK, Oslo 2000
 • Og Ordet ble kjød: Studier i oldkirkens teologi, Luther Forlag, Oslo 2001
 • «Korset i lotusblomsten: Den glemte kristendomshistorien i Asia», i: Årbok 1997, for Det Norske Vitenskaps-Akademi, Oslo 2001, s. 276-294
 • In the Shadow of the Temple: Jewish Influences on Early Christianity, InterVarsity Press, Downers Grove, Ill, USA 2002
 • (som medforfatter:) Justin Martyr: Første apologi, Solum Forlag, Oslo 2004
 • We Have Found The Messiah: The Jesus Belivers in Jesus of Antiquity, Mishkan, 2005
 • Den ukjente Jesus: Nye kilder til hvem Jesus virkelig var? Da Vinci-koden, gralsfortellingene, Thomasevangeliet, Q-kilden, Avenir Forlag, Oslo 2005 -- også utgitt bearbeidet som lyd av KABB (2006): Den ukjente Jesus : nye kilder til hvem Jesus virkelig var?
 • Inkarnasjonen – myte eller faktum?, Lunde, 2005
 • «Bibelens verdensbilde», i (Espen Utaker, red.:) Tro og vitenskap : sammenheng eller sammenstøt, Lunde, 2008, s. 54-68
 • «Jews and Christians in the Holy Land, 135-325 C.E.», i (Markus Bockmuehl og James Carleton Paget, redaktører:) Redemption and Resistance: The Messianic Hopes of Jews and Christians in Antiquity, London : T&T Clark, 2007, s. 158-170
 • (som medredaktør og bidragsyter): Jewish Believers in Jesus: The Early Centuries, Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 2007, 978-1-56563-763-4
 • «Justin and his Bible», i (Sara Parvis og Paul Foster, redaktører:) Justin Martyr and his worlds, Minneapolis, Minn.: Fortress Press, 2007, s. 53-76
 • «From the Reform Councils to the Counter-Reformation: The Council as Interpreter of Scripture», i (Magne Sæbø [red.] in coop. with Michael Fishbane and Jean Louis Ska:) From the Renaissance to the Enlightenment, i serien Hebrew Bible/Old Testament: The History of its Interpretation), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, s. 319-328
 • Skaper-koden: Har moderne naturvitenskap knekket den?, Avenir, 2008, 978-82-494-0073-7
 • «C.S. Lewis», i (Ståle Johannes Kristiansen og Svein Rise, redaktører:) Moderne teologi : tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer, Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2008, s. 710-720
 • "Lær meg din vei- ": Kristen trosopplæring i går og i dag: En historisk oversikt , Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2009, s. 45-70
 • «Den kirkelige katekeses historie i oldtid og middelalder», i (Torrey Seland, red.): "Lær meg din vei- ": Kristen trosopplæring i går og i dag: En historisk oversikt , Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2009, s. 45-70
 • (som medredaktør og bidragsyter): Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2009
 • «Does the Letter to the Hebrews Articulate a Supersessionist Theology?: A Response to Richard Hays», i (Richard Bauckham ... [et al.]:) The Epistle to the Hebrews and Christian theology, St. Andrews Conference on Scripture and Theology 2006 St. Andrews, Scotland, Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2009, s. 174-182
 • «Justin and the Apologists», i (Jeffrey Bingham, red.:) The Routledge Companion to Early Christian Thought, London: Routledge, 2010, s. 121-136 ISBN 978-0-415-44225-1

Referanser

rediger
 1. ^ BnFs generelle katalog, catalogue.bnf.fr, besøkt 26. mars 2017[Hentet fra Wikidata]
 2. ^ Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Forhandlinger Kongelige Norske videnskabers selskab (1996). «Oskar Skarsaune er født i Trondheim i 1946. Han ble cand.theol. i 1972 og disputerte for den teologiske doktorgrad ved Universitetet i Oslo...»

Eksterne lenker

rediger