Luther Forlag AS er blant Norges eldste eksisterende bokforlag, med røtter som går tilbake til 1860-årene. Forlaget har en luthersk kristen profil. Utgivelsene teller mellom 40 og 50 titler i året og inneholder både norsk og oversatt litteratur. Luther Forlag utgir teologiske fagbøker, konfirmantlitteratur, skjønnlitteratur, andaktsbøker, sangbøker, barne- og ungdomsbøker og bøker om kristen tro generelt.

Forlagsvirksomheten startet under navnet Lutherstiftelsen i 1868, med oppgave å produsere og distribuere «Skrifter af opbyggeligt Indhold». I 1974 ble forlaget utskilt fra Lutherstiftelsen og gikk sammen med Nomi Forlag og Sambåndets forlag til Luther Forlag.

I dag er Luther Forlag AS en virksomhet under Bok & Media Gruppen AS, som driver 26 bokhandlere i Norge. Forlagets formål er «å utgi byggende, god og allsidig litteratur. Utgivelse av kristen litteratur skal ha høy prioritet.»

I 2000 ble Avenir Forlag opprettet som et såkalt imprint under Luther Forlag. Avenir utgir bøker av noe mer allmenn karakter, med særlig fokus på barnebøker og gavebøker.

Eksterne lenker

rediger