Luftforsvarets vernedyktighetsmedalje

medalje for fullført førstegangstjeneste

Luftforsvarets vernedyktighetsmedalje er en av fire norske vernedyktighetsmedaljer fra Forsvaret.

Luftforsvarets vernedyktighetsmedalje
Luftforsvarets vernedyktighetsmedalje.jpg
Basisdata
Type:Medalje
Land:Norge
Mottakere:Militære
Tekniske data
Festeanordning:Medaljebånd
Bredde:30
Høyde:33
Rangering
Rangering:49
Høyere:Forsvarets operasjonsmedalje

TildelingRediger

Medaljen tildeles som påskjønnelse for fullført førstegangstjeneste i Luftforsvaret. Den gis til vernepliktig personell som har gjennomført full militær førstegangstjeneste, samt vervede og befal med militær utdanning eller tjeneste av tilsvarende lengde, og kan i alminnelighet bæres med stjerne for hver etterfølgende to repetisjonsøvelser. Det kan ikke bæres mer enn tre stjerner til samme medalje.

Den tildeles av Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) etter direktiv fastsatt av GIL. Medaljen finnes i begge målformer og kalles på nynorsk Luftforsvarets vernedugleiksmedalje.

Vernedyktighetsmedaljen knyttes til kvalifiserende tjeneste som eneste kriterium. Medaljen tildeles vernepliktige mannskaper/utskrevet befal før dimisjon ved utført førstegangstjeneste etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser for godskriving av full militær førstegangstjeneste, herunder også mannskaper med 6 måneders tjeneste som godkjent fullført førstegangstjeneste. Som tjeneste i denne sammenheng teller også militær tjeneste ved FN-oppsetninger eller tjeneste ved fellesinstitusjoner/staber i Forsvaret og NATO.

Personell som er blitt eller blir overført til Heimevernet før de har gjennomført full førstegangstjeneste i Luftforsvaret tildeles Heimevernets vernedyktighetsmedalje etter sammenlagt 200 dagers tjeneste i Luftforsvaret og Heimevernet.

Vernedyktighetsmedaljen rangeres som 49, etter Forsvarets innsatsmedalje.

UtførelseRediger

Luftforsvarets Vernedyktighetsmedalje er utført bronse. Den er rund og har en diameter på 30 mm. Forsiden bærer Luftforsvarets merke, en falk med kongekrone over. Motivet er omgitt av en åpen laurbærkrans. Baksiden har teksten «LUFTFORSVARET – FOR FRED OG FRIHET» (på bokmål) eller «LUFTFORSVARET – FOR FRED OG FRIDOM» (på nynorsk). Medaljen er opphengt i et bånd i Luftforsvarets farger, lyseblått og hvitt. Båndet er lyseblått, er 35 mm bredt, og har 10 vertikale sølvfargede striper, hver 1 mm brede. Det kan utstyres med inntil tre stjerner. Stjernene var tidligere gylne av farge. I statuttene av 2011 er stjernen beskrevet som forsølvet.[1]

StjernerRediger

Etter tildeling av Vernedyktighetsmedaljen, tillates den båret med en stjerne for hver etterfølgende to repetisjonsøvelser, maksimalt tre stjerner. Det skal nyttes stjerner av fastsatt type til den enkelte forsvargrens medalje. Til Luftforsvarets vernedyktighetsmedalje skal det nyttes oksiderte stjerner.

Stadig tjenestegjørende personell, dvs. militært personell med yrkes- og kontraktsstatus, kan også tildeles en stjerne for hver sammenlagte 4-års tjenesteperiode, etter tildeling av medaljen uansett hvilken avdeling tjenesten er ved.

Opptjening av tid for tildeling av stjerner under frivillig tjeneste etter plikttjenesten er underlagt de samme regler som for stadig tjenestegjørende personell.

Befal og menige kan også tildeles en stjerne for FN-tjeneste av minimum 6 måneders varighet.

Kvinnelig reservepersonell tildeles stjerner etter gjennomført tjeneste tilsvarende fullstendig førstegangstjeneste i forsvarsgren. Stjernene tildeles etter 5, 10 og 15 gjennomførte årlige øvelser/årlig tjenesteplikt.

Luftforsvaret vernedyktighetsmedaljes båndstriper

StatutterRediger

 • § 1 – Vernedyktighetsmedaljen for Luftforsvaret tildeles av Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL). Den utdeles etter direktiv fastsatt av GIL.
 • § 2 – Medaljen finnes i begge målformer: Luftforsvarets vernedyktighetsmedalje/Luftforsvarets vernedugleiksmedalje. Medaljen utføres i bronse. Den er rund og har en diameter på 30 mm. Medaljen bæres i et 35 mm bredt bånd.
 • § 3 – Medaljens utforming er som følger:
  • Forside: Luftforsvarets falk omgitt av en åpen laurbærkrans.
  • Bakside:
   • Tekst på bokmål: LUFTFORSVARET – FOR FRED OG FRIHET
   • Tekst på nynorsk: LUFTFORSVARET – FOR FRED OG FRIDOM
  • Bånd: Lyseblått bånd med 10 vertikale sølvfargede striper, hver 1 mm brede.
 • § 4 – Medaljen tildeles vernepliktig personell som har gjennomført full militær førstegangstjeneste, samt vervede og befal med militær utdanning/tjeneste av tilsvarende lengde, og kan i alminnelighet bæres med forgylt stjerne for hver etterfølgende to repetisjonsøvelser. Det kan ikke bæres mer enn tre stjerner til samme medalje. Kvinnelig personell oppnår medaljen etter tjeneste av tilsvarende lengde.
 • § 5 – Med medaljen følger diplom. Diplomet finnes i begge målformer. Diplomet skal underskives av GIL og paraferes av den avdelingssjef som har kontrollert at betingelsene for tildeling er tilstede.
 • § 6 – Medaljen tildeles bare en gang til samme person. Personell som, etter å ha fått medaljen tildelt, senere går over til annen forsvarsgren eller Heimevernet, bærer den opprinnelige medalje. Stjerner kan opparbeides i annen forsvarsgren/ Heimevernet. Stjerner festes på medaljebåndet og båndstripen.
 • § 7 – Medaljen er personlig eiendom og skal ikke inndras ved innehaverens død.
 • § 8 – Medaljen kan bæres til militær uniform og på sivilt antrekk etter de til en hver tid gjeldende bestemmelser.

Utfyllende bestemmelserRediger

Kvalifisering:

 • 1. Vernedyktighetsmedaljen knyttes til kvalifiserende tjeneste som eneste kriterium. Begrensninger fra andre kriterier, f eks disiplinære forhold skal ikke finne sted.
 • 2. Medaljen tildeles vernepliktige mannskaper/utskrevet befal før dimisjon ved utført førstegangstjeneste etter de til en hver tid gjeldende bestemmelser for godskriving av full militær førstegangstjeneste, herunder også mannskaper med 6 måneders tjeneste som godkjent fullført førstegangstjeneste. Som tjeneste i denne sammenheng teller også militær tjeneste ved FN-oppsetninger eller tjeneste ved fellesinstitusjoner/staber i Forsvaret og NATO.
 • 3. Vervede tildeles medaljen etter samlet militærtjeneste av tilsvarende lengde som for vernepliktige.
 • 4. Tilgående vernepliktig befal tildeles medaljen ved uteksaminasjon fra befalsskole, eller etter 1. skoleår ved flerårige militære skoler.
 • 5. Personell som er blitt/blir overført til Heimevernet før de har gjennomført full førstegangstjeneste i Hæren tildeles Heimevernets Vernedyktighetsmedalje etter sammenlagt 200 dagers tjeneste i Hæren og Heimevernet.
 • 6. Kvinnelig reservepersonell (uten befalsskole) tildeles medaljen etter sammenlagt 200 dagers militær utdanning og tjeneste.
 • 7. For øvrig gjelder disse spesielle regler:
  • a. Vernepliktige mannskaper som ikke har fått godskrevet full førstegangstjeneste i sin forsvarsgren, tildeles medaljen etter første repetisjonsøvelse.
  • b. Personell som er overført fra andre forsvarsgrener/HV og som ikke tidligere er tildelt medaljen, tildeles den etter første repetisjonsøvelser eller etter frivillig militær utdanning/tjeneste av tilsvarende lengde.
  • c. Personell som er overført til annen forsvarsgren og innkalles til resterende førstegangstjeneste, tildeles medaljen til den forsvarsgren hvor tjenesten ble utført.
  • d. Utdeling av medaljen kan bare finne sted i forbindelse med faktisk tjenestegjøring. Dimittert personell kan først få medaljen utdelt ved repetisjonsøvelser eller frivillig militær utdanning/tjeneste.

Diplom:

 • 8.Diplomet utfylles med skrivemaskin eller kunstskrift og paraferes av den avdelingssjef/offiser som har kontrollert at betingelsene for tildeling er til stede.

Stjerner:

 • 9. Etter tildeling av Vernedyktighetsmedaljen, tillates den båret med en stjerne for hver etterfølgende to repetisjonsøvelser, maksimalt tre stjerner. Det skal nyttes stjerner av fastsatt type til den enkelte forsvargrens medalje. Til Luftforsvarets vernedyktighetsmedalje skal det nyttes oksiderte stjerner.
 • 10. Stadig tjenestegjørende personell, dvs militært personell med yrkes- og kontraktsstatus, kan også tildeles en stjerne for hver 4 års sammenlagt tjenesteperiode, etter tildeling av medaljen uansett hvilken avdeling tjenesten er ved.
 • 11. Opptjening av tid for tildeling av stjerner under frivillig tjeneste etter plikttjenesten er underlagt de samme regler som for stadig tjenestegjørende personell.
 • 12. Befal og menige kan også tildeles en stjerne for FN-tjeneste av minimum 6 måneders varighet.
 • 13. Kvinnelig reservepersonell tildeles stjerner etter gjennomført tjeneste tilsvarende fullstendig førstegangstjeneste i forsvarsgren. Stjernene tildeles etter henholdsvis 5, 10 og 15 gjennomførte årlige øvelser/årlig tjenesteplikt.
 • 14. De forgylte stjernene må anskaffes av den enkelte. De plasseres symmetrisk langs en horisontal linje 15 mm fra medaljebåndets overkant. De bæres også på båndstripen.

Rangering:

 • 15. Vernedyktighetsmedaljen rangeres etter Forsvarets innsatsmedalje(r).

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Statutter for de mest benyttede medaljer i Forsvaret Arkivert 25. september 2013 hos Wayback Machine., av 26. april 2012, Forsvaret.

LitteraturRediger

 • John Monn: «Vernedyktighetsmedaljen. Del 1», Forsvarets Forum, nr. 9, 1995
 • John Monn: «Vernedyktighetsmedaljen. Del 2», Forsvarets Forum, nr. 10, 1995

Eksterne lenkerRediger