Dimisjon (av latin dimittere «sende bort») er det å dimittere eller bli dimittert. Den som dimitteres kalles en dimittend.

I militæretRediger

 
Ole Olsen Braaes dimisjonsseddel fra desember 1832

I militær sammenheng brukes begrepet om å sende hjem mannskaper etter avtjent førstegangstjeneste – populært kalt «å dimme». Ved dimisjon mottar den vernepliktige dimisjonsgodtgjørelse, «dimmepenger».

I skolenRediger

I skolesammenheng betyr det å dimittere at en skole sender en elev til universitetet. Til innpå 1800-tallet ble nemlig examen artium gjennomført på universitetet (opprinnelig ved Københavns Universitet, senere ved universitetet i Christiania), ikke ved skolen selv, som i dag. De lokale skolene dimitterte elevene når de var modne til å gå opp til eksamen i København eller Christiania.

KilderRediger