Live Landmark

norsk journalist og skribent

Live Landmark (født 1969)[2] er en norsk foredragsholder og lederutvikler med grunnlag i positiv psykologi. Hun var tidligere journalist i VG.

Live Landmark
Født1969[1]Rediger på Wikidata
Beskjeftigelse Journalist, skribentRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata

BiografiRediger

Landmark er utdannet journalist ved Høgskolen i Oslo og jobbet flere år i VGs featureavdeling. Hun har en mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI (organisasjonspsykologi) og er blitt kjent som instruktør i kurset The Lightning Process.[3]

Landmark fikk diagnosen Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) i 2004, men ble frisk i 2007, noe hun selv tilskriver forståelse fra stressteori og mentale teknikker lært på kurset Lightning Process. Hun fortalte sin historie i boken Vekk meg når det er over [4] utgitt på Kagge Forlag i 2009, senere ut i nytt opplag på Cappelen Damm forlag. Samtidig startet hun eget selskap «livelandmark.no»[5].

Landmark har vært en aktiv samfunnsdebattant og har argumentert for en biopsykososial modell-tilnærming til CFS/ME og liknende tilstander siden 2010. I 2012 søkte Folkehelseinstituttet om 9 millioner kroner til å forske på kurset [6]. Landmark satt i forskningsgruppen. I 2016 foreslo hun sammen med flere et forskningsprosjekt på CFS/ME og Lightning Process [7]. I 2017 ble det søkt midler til en studie på Lightning Process av en forskergruppe ledet av Vegard Bruun Wyller[8].

I 2020 fikk en ny forskningsgruppe ledet av professor Leif Edward Ottesen Kennair på NTNU tildelt midler fra Forskningsrådet til prosjektet «En 3-dagers intervensjon for CFS/ME hos voksne: en randomisert kontrollert studie». [9] og Landmark ble phd-student i psykologi på NTNU. Studien ble godkjent av Regional etisk komite høsten 2020 i to omganger.[10]

Etter omfattende klager fra ME-foreningen ble vedtaket enstemmig omgjort av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) våren 2021.[11][12] Komitéen mente at Landmarks økonomiske interessekonflikt var uforenlig med den nødvendige tiltroen til studiens resultater. Forskerne svarte med å påpeke faktafeil i grunnlaget for vedtaket[13].  

Forskningsprosjektet på 120 pasienter med CFS/ME utgår fra NTNU og har fått støtte fra Helsedirektoratet, NAV og Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME. Studien gjennomføres i samarbeid med kommuner i Viken.[14] Landmark var selv en av dem som stiftet Recovery Norge, organisasjonen som skal bistå med brukermedvirkning i studiet.[15]

ReferanserRediger