Liú Zhāng (tradisjonell kinesisk: 劉璋; forenklet kinesisk: 刘璋; født i Qianjiang i det som i dag er Hubei i Kina, død 219 e.Kr.), stilnavn Jìyù (季玉), var en kinesisk krigsherre som ble guvernør for Yizhou og var aktiv under slutten av Han-dynastiet og forspillet til de tre rikers tid under Kinas historie. Han arvet stillingen fra sin far Liu Yan ved hans død i 194, og holdt den fram til 214, da han overga seg til Liu Bei. Etter å ha overgitt seg til Bei overga han seg siden til Dong Wu, og døde kort tid senere, i 219.

Liu Zhang
Født162Rediger på Wikidata
Tianmen (Han-dynastiet)
Død219Rediger på Wikidata
Kina
BeskjeftigelsePolitiker Rediger på Wikidata
FarLiu Yan
Mor費氏 (劉焉の妻)
SøskenLiu Mao
Liu Fan
Liu Dan
BarnLiu Xun
Liu Chan
datter
NasjonalitetØstre Han-dynasti

Liú Zhāng var Yans fjerde og yngste sønn, og han tjente først som assistent for sine to eldste brødre, Liu Fan og Dan, ved Hàn-hoffet, da dette ble dominert av krigsherrene Li Jue og Guo Si. Liú Zhāng ble sendt hjem til faren for å formane om hans brutale handlinger, men faren nektet å la ham dra tilbake til hoffet.

I 194, etter at hans eldre brødre og siden farens død, overtok han guvernørstillingen i Yizhou. Som guvernør forsøkte han ikke å utvide sitt territorium, men det ble sagt at han var en god hersker som opprettholdt freden i sitt område.

I 200 gjorde Zhang Lu, som tidligere hadde tjent under Liu Yan, opprør mot Zhāng. Liú Zhāng fikk hele Zhang Lus familie henrettet.

I 211 fulgte han sin rådgiver Zhang Songs råd og spurte Liu Bei om å hjelpe ham i striden mot Zhang Lu. Invitasjonen av Bei var egentlig en plan laget av Zhang Song, Fa Zheng og Meng Da for å gjøre Bei til deres leder, siden de regnet ham for å være mer ambisiøs og tjenesteverdig enn Liú Zhāng. Blant annet Wang Lei, Huang Quan og Li Hui forsøkte å overtale Zhāng til å ikke la Bei få adgang til hans områder, men ble ignorert da Bei ble ønsket velkommen som en gjestegeneral for Zhāng i kampen mot Zhang Lu.

Da Zhāng fikk høre om Zhang Songs plan fra Songs eldre bror Zhang Su, fikk han Song henrettet og begynte sin kamp mot Liu Bei, som startet sin erobring av Yizhou. Selv om generaler som Zhang Ran kjempet hardt for å beskytte sin herre, ble de beseiret av Liu Bei, som i 214 hadde omringet Zhāngs hovedstad Chengdu. Zhāngs rådgivere Liu Ba, Dong He og Hu Jing forsøkte å overtale Zhāng til å gjøre motstand hva det enn måtte koste, men Zhāng ignorerte dem og sa han ikke ville hans undersåtter skulle lide enda mer, og overga seg dermed til Liu Bei.

Kort tid etter Zhāng hdde overgitt sitt territorium sende Liu Bei Zhāng og hans første sønn Liu Xun (hans andre sønn het Chan) til den vestlige delen av Jingzhou, på grensen mot Sun Quans områder. I året 219 erobret styrker ledet av Quans general Lü Meng Jingzhou og fanget og henrettet Beis general Guan Yu. Zhāng og hans sønn Xun ble fanget av Wu-styrker, og Sun Quan, som ønsket å kreve resten av Beis territorium, ga Zhāng (tilbake) tittelen guvernør for Yizhou. Men Wus styrker gjorde ikke noe forsøk på å erobre Liu Beis områder, og Zhāng døde kort tid etter at han hadde blitt en vasall under Sun Quan. Hans sønn Xun fortsatte å tjene Dong Wu, mens Liu Chan tjente i Shu Han, riket opprettet av Liu Bei.

Ifølge den historiske Míng-romanen Beretningen om de tre kongedømmer, skrevet av Luo Guanzhong, blir Liú Zhāng framstilt som en udugelig hersker. Som i historien er erobringen av Yizhou en viktig begivenhet i romanen, og blir beskrevet i detalj.

I Chen Shous Sanguo Zhi sies det at Zhāngs styre var fredfylt helt fram til Liu Bei gikk inn i hans områder. Men Chen Shou hadde noe sympati for Bei siden han hadde tjent som en embedsmann i Shuhan, og antydet at Liu Beis erobring av Yizhou fra Liú Zhāng var rettmessig.


Autoritetsdata