Stilnavn eller tiltalenavn (kinesisk: 字, pinyin: ) var frem til tidlig på 1900-tallet et ekstranavn som ble tildelt kinesiske menn av en viss sosial status da de etter kinesisk aldersregning fylte 20 (iblant tidigere) og som ble benyttet som tiltalenavn mellom jevnaldrende eller av yngre til eldre. Også kvinner av høyere sosial status kunne ha stilnavn, som da ofte var blitt tildelt dem i samband med giftemål.

Bruken av stilnavn ble omtalt anerkjennende i en passasje i den kinesiske klassiker Liji, et bokverk som beskrev sosiale ritualer fra Zhou-dynastiets tid. Der het det at det blant voksne menn var uhøflig å tiltale hverandre med personnavn («fornavn»), for dette var navn som bare eldre mennesker kunne anvende om yngre.

Stilnavn ble også benyttet i Vietnam (tự) og Korea. Sedvanen å ta stilnavn forsvant i samband med den kinesiske nye kulturelle bevegelse som særlig rundt år 1919/1920 gjorde opprør mot mange gamle, fremfor alt konfucianske, tradisjoner.

At mange personer i Kinas historie er kjent under flere navn skyldes til dels bruken av slike stilnavn (zi), dels bruken av en annen type pseudonymer kalt hao - dette er i kinesisk kultur et kunstnerpseudonym.

Autoritetsdata