Liste over ordførere i Kristiansund

Wikimedia-personliste etter innehatt stilling eller embete

Liste over ordførere i Kristiansund. Kristiansund fikk kjøpstadsrettigheter i 1742. Ved innføringen av formannskapslovene av 1837 fikk kjøpstaden også kommunalt selvstyre. Grip var et sogn i Kristiansund prestegjeld, men hadde ingen stemmeberettigede og tilhørte derfor ingen annen kommune før den ble opprettet i 1897. I 1964 ble Grip og Dale i Bremsnes innlemmet i Kristiansund kommune. Resten av Bremsnes ble delt mellom Averøy og Frei.[1] I 2008 ble også Frei en del av Kristiansund kommune.

Kristiansunds kommunevåpen
Periode Navn[2] Stilling Parti
1837–1838 Hans Herluf Dahl Kjøpmann
1839–1842 Jens Christian Schaanning Sogneprest
1843–1846 Hans Herluf Dahl Kjøpmann
1847 Jens Christian Schaanning Sogneprest
1848 Morten Parelius Kjøpmann
1849–1850 Jens Christian Schaanning Sogneprest
1851–1852 Claus Christian Olrog Kjøpmann
1852–1853 Jens Christian Schaanning Sogneprest
1854–1856 Niels Rossing Parelius Kjøpmann
1857–1859 Hans Herluf Dahl[a] Kjøpmann
1860–1861 Morten Parelius Kjøpmann
1862 Nicolay H. Knudtzon Kjøpmann
1863–1866 Ernst David Thue Tollinspektør
1867–1868 Jens Ludvig Paul Flor Kjøpmann
1869 Ernst David Thue Tollinspektør
1870–1871 Rasmus Lossius Kjøpmann
1872 Christian Johnsen Kjøpmann
1873–1874 Jens Ludvig Paul Flor Kjøpmann
1875 Ernst David Thue Tollinspektør
1876 Jens Ludvig Paul Flor Kjøpmann
1877 Ole Furu Overrettssakfører
1878 Ernst David Thue Tollinspektør
1879 Christian Johnsen Kjøpmann
1884 Christian Johnsen Kjøpmann Høyre
1885–1888 Ole Furu Overrettssakfører Høyre
1889–1891 Thomas Fasting Overrettssakfører Venstre
1892–1894 Paul Chr. Rønning Kjøpmann Venstre
1895–1896 Lars Gustav Aas Politimester Venstre
1897 Benedictus Heide Kjøpmann Høyre
1898 Alf Peter Wessel-Thjøme Ingeniør Venstre
1899–1900 Arne Arnesen Kjøpmann Venstre
1901–1910 Fredrik Selmer Sorenskriver Venstre
1911–1913 Jonas Hestnes Redaktør Venstre
1914–1916 Ivar O. Sundet Overrettssakfører Venstre
1916–1917 Jonas Hestnes Redaktør Venstre
1917–1919 Robert Sæther Lærer Venstre
1920–1921 Eilif Kolsrud Skolebestyrer Arbeiderpartiet
1921–1922 Leif Bang Sosialsjef Arbeiderpartiet
1923–1925 Halvard Aase Overrettssakfører Samlingspartiet (Frisinnede)
1926 Anton O. Næss Entreprenør Samlingspartiet (Høyre)
1926–1934 Robert Sæther Skoleinspektør Samlingspartiet (Høyre)
1935–1940 Ulrik Olsen Kjøpmann Arbeiderpartiet
1940–1942 Anton O. Næss[b] Entreprenør Samlingspartiet (Høyre)
1942–1943 Lorentz A. Lossius[c] Kjøpmann NS[3]
1943–1945 Lars Kvendbø[c] Ingeniør NS[4]
1945 Ulrik Olsen Kjøpmann Arbeiderpartiet
1946–1955 Ottar Guttelvik Skoleinspektør Arbeiderpartiet
1956–1967 Worm Eide Lektor Arbeiderpartiet
1968–1977 Asbjørn Jordahl Journalist Arbeiderpartiet
1977–1979 Ole Stokke Materiellforvalter Arbeiderpartiet
1980–1981 Otto Dyb Apoteker Venstre
1982–1983 Knut Engdahl Agent Høyre
1984–1989 Øivind Jensen Postpakkemester Arbeiderpartiet
1989–1995 Harald Martin Stokke Lektor Arbeiderpartiet
1995–1997 Aud Inger Aure Distriktsarbeidssjef Kristelig Folkeparti
1997–2007 Dagfinn Ripnes Disponent Høyre
2007–2015 Per Kristian Øyen Funksjonær (NAV) Arbeiderpartiet
2015– Kjell Neergaard Avdelingsleder Arbeiderpartiet

FotnoterRediger

  1. ^ Tollkasserer Boye og prokurator J. Normann er også oppført som ordførere i 1858,[2] muligens som fungerende ordførere.
  2. ^ Fungerende ordfører etter Ulrik Olsen ble avsatt.
  3. ^ a b Ordfører oppnevnt av okkupasjonsstyret under den andre verdenskrig.

ReferanserRediger

  1. ^ Juvkam, Dag (1999). Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen (PDF). Rapport 1999:13. Oslo: Statistisk sentralbyrå. s. 58–64. ISBN 82-537-4684-9. 
  2. ^ a b Lund, Aslaug Husby og Wist, Hedvig (1992). En by å bli glad i. Byhistorie og dikt. Kristiansund kommune. s. 36. 
  3. ^ «Ordfører Lossius på ny i tiltaleboksen». Romsdal Folkeblad: 1. 26. oktober 1948. 
  4. ^ «Ny ordfører i Kristiansund». Bergens Tidende. NTB: 2. 9. februar 1943. 

Se ogsåRediger