Liste over ordførere i Karlsøy

Wikimedia-listeartikkel

Dette er en liste over ordførere i Karlsøy kommune i Troms.

Mot øya Vanna i Karlsøy kommune

Da formannskapslovene ble innført i 1837, ble Karlsøy prestegjeld, bestående av de to sognene Karlsøy og Helgøy, egen kommune. Daværende Karlsøy kommune besto av området som i dag (pr. 2012) utgjør kommunen, pluss et område på fastlandet som i dag tilhører Lyngen kommune. Alt 1. januar 1867 ble Sørfjorden, som da var blitt eget sogn, overført til Lyngen. Dette området hadde da 862 innbyggere. 1. september 1886 ble Helgøy sogn utskilt som egen kommune. Ved delingen hadde Helgøy 828 innbyggere og den gjenværende delen av Karlsøy 1334 innbyggere.

1. januar 1964 ble Helgøy og Karlsøy kommuner slått sammen igjen til nye Karlsøy kommune. Ved sammenslåingen hadde Helgøy 1495 og tidligere Karlsøy 1919 innbyggere. Samtidig ble den gjenværende fastlandsdelen av Karlsøy, samt Svensby-området i Ullsfjord (som før 1867 også hadde tilhørt Karlsøy), slått sammen med Lyngen kommune. Fastlandsdelen av Karlsøy hadde da 1001 innbyggere.

Et fellesmøte for kommunestyrene i Helgøy og Karlsøy i 1963 vedtok at navnet på den nye, sammenslåtte kommunen skulle være Nordhav kommune. Fylkesutvalget og senere departementet underkjente imidlertid fellesmøtets navnevedtak, og navnet på den sammenslåtte kommunen ble Karlsøy.[1]

1. januar 2008 ble den søndre delen av Reinøya, med 50 innbyggere, overført fra Tromsø til Karlsøy kommune.[2]

OrdførerneRediger

Periode Ordfører Yrke Bosted Parti
1838-1841 Nils Jønsberg Sogneprest Karlsøya
1841-1845 Ole Ulrich Berg Gårdbruker, tidl. lensmann Svensby
1846-1849 Hans Julius Knudsen Sogneprest Karlsøya
1850-1855 Anders Selquist Lærer, kirkesanger, gårdbruker, fisker Andersvik
1856-1860 Fredrik Altmann Gårdbruker, tidl. lensmann Dåfjord
1861-1862 Anders Selquist Lærer, kirkesanger, gårdbruker, fisker Andersvik
1863-1864 Ole Rasmussen Bræk Gårdbruker Bensnes
1865-1866 Ole Jørgen Falch Gårdbruker Vannstua
1867 Hans Martin Høegh Handelsmann, gjestgiver Karlsøya
1869-1873 Stener Johannes Tandberg Sogneprest Karlsøya
1874-1898 Adolf Martin Helberg Handelsmann Karlsøya
1899-1903 Alfred Eriksen Sogneprest Karlsøya Venstre, så Arbeiderpartiet
1904-1919 Martin Simonsen Lærer Jægervatnet Arbeiderpartiet
1920-1922 Peder Dahl Gårdbruker, fisker Brattrein Venstre
1923-1924 Martin Simonsen Lærer Jægervatnet Arbeiderpartiet
1925-1928 Anton B. Haugjord Lærer, tidl. handelsmann, poståpner m.m. Nord-Lenangen Arbeiderpartiet
1929-1931 Mikal Petersen Fisker, gårdbruker Gammelgård Arbeiderpartiet
1932-1934 Anton B. Haugjord Lærer, tidl. handelsmann, poståpner m.m. Nord-Lenangen Arbeiderpartiet
1935-1937 Sivert Nordeide Lærer Sør-Lenangen Arbeiderpartiet
1937-1941 Arthur Sandvik Lærer Nord-Lenangen Venstre
1941-1944 Sverre Hoel Lensmann Karlsøya (Innsatt av okkupasjonsmakten)
Januar-mai1945 Alv Gaasland Lærer Nordeidet (Innsatt av okkupasjonsmakten)
Mai 1945-1947 Arthur Sandvik Lærer Nord-Lenangen, så Karlsøya Venstre
1947-1950 Olav Simonsen Lærer Selnes Arbeiderpartiet
1950-1960 Birger Aspenes Handelsmann, dampskipsekspeditør, poståpner, gårdbruker Hansnes Arbeiderpartiet
1960-1961 Johs. Johnsen Nord-Lenangen Arbeiderpartiet
1961-1969 Harald Larsen Gårdbruker, bygningssnekker, maler Bogen (Bygdeliste)
1969-1983 Otto Klemetsen Fisker Stakkvik Arbeiderpartiet
1983-1987 Jan Hugo Sørensen Vannvåg Arbeiderpartiet
1987-1999 Thor Tøllefsen Fyrvokter Vannvåg Senterpartiet
1999-2003 Hanny Ditlefsen Stakkvik Felleslista for Reinøy, Ringvassøy og Rebbenesøy
2003-2007 Thor Tøllefsen Vannvåg Kystpartiet
2007-2011 Bent Gabrielsen Arbeiderpartiet
2011-2015 Hanny Ditlefsen Stakkvik Felleslista for Reinøy, Ringvassøy og Rebbenesøy
2015-2019 Mona Pedersen Felleslista for Reinøy, Ringvassøy og Rebbenesøy
2019- Mona Pedersen Karlsøy Fellesliste

Se ogsåRediger

KilderRediger

  1. ^ Folk ved havet – Karlsøy kommune 1838-1998 (s. 109-110)
  2. ^ Statistisk sentralbyrå: 1936 Karlsøy. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951- (se note 3)