Svensby

gård i Lyngen i Troms

Svensby (tidligere Svendsby) er ei bygd i Lyngen kommune i Troms. Den ligger på østsida av Ullsfjorden, rundt 25 km vest for Lyngseidet.

Svensby er tradisjonelt ei jordbruksbygd, med sammenhengende gårdsbebyggelse fra Indre berg i sør til Ulsnes i nord. Øst for bygda strekker lave skogsområder seg inn til foten av de imponerende fjellene i Lyngsalpan.

Bygda ligger ved fylkesvei 91, som starter på Lyngseidet, med fergeforbindelse over Ullsfjorden, til Breivikeidet i Tromsø kommune. Fra Svensby går Fv312 nordover til Russelv i Nord-Lenangen.

Svensbyområdet var før 1964 en del av Ullsfjord kommune, men 1. januar 1964 ble området, som da hadde 171 innbyggere, slått sammen med fastlandsområdet i Karlsøy og den daværende Lyngen kommune til den nye storkommunen Lyngen. Resten av Ullsfjord kommune ble sammen med Tromsøysund kommune innlemmet i den nye Tromsø kommune